Lansarea proiectului „CONSTRUIRE HOTEL PRIN MODERNIZARE, DEMOLARE PARTIALA SI EXTINDERE CLADIRE EXISTENTA (C1)”

Miercuri, 04 Iulie 2018 00:00
Publicat în Fonduri UE
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

S.C. AGATUR S.R.L., în calitate de Beneficiar,  implementează proiectul „CONSTRUIRE HOTEL PRIN MODERNIZARE, DEMOLARE PARTIALA SI EXTINDERE CLADIRE EXISTENTA (C1)”, cod MySMIS 110123, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2: “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 10.091.627,83 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 4.509.379,00 lei.

Obiectivele proiectului sunt:

Obiectivul general îl reprezintă îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii la S.C. AGATUR S.R.L., în sectorul competitiv identificat în Strategia Națională de Competitivitate (Anexa 2, cod CAEN 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare).

Obiectiv specific nr. 1: Diversificarea activității societății prin prestarea de servicii turistice;

Obiectiv specific nr. 2: Creșterea numărului de locuri de muncă cu 17 angajați, în anul I după implementarea proiectului;

Obiectiv specific nr. 3: Crearea unei campanii de informare, publicitate și promovare eficientă.

Durata de implementare a proiectului este 01.04.2016 – 29.04.2021

Informaţii suplimentare se pot obţine la: S.C. AGATUR S.R.L.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu