Lansarea proiectului „Dezvoltarea activităţii firmei GEORGISIL S.R.L.” 15.08.2018 Recomandat

Miercuri, 15 August 2018 00:00
Publicat în Fonduri UE
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

S.C. GEORGISIL S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Dezvoltarea activităţii firmei GEORGISIL S.R.L.”, cod MySMIS 112024, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1:“Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.                                        

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud - Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 1.113.840 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 496.000 lei.

Obiectivul general al proiectului este acela de creştere acompetitivităţii afacerii şi îmbunătăţirii poziţiei de piaţă a societăţii GEORGISIL S.R.L., obiectiv pe care aceasta îşi propune să îl atingă prin dezvoltarea activităţii de prestări servicii de demolare a construcţiilor, activitatece se va desfăşura în baza codului CAEN 4311-Lucrări de demolare a construcţiilor, în condiţiile asigurării dezvoltării durabile. Societatea consideră finanţarea prin prezentul program o oportunitate întrucât îi va asigura resursele necesare achiziţionării de utilaje noi pentru desfaşurarea activităţii de prestări servicii de demolare a construcţiilor, activitate ce se realizează şi în prezent cu ajutorul utilajelor închiriate de la terţi, fapt ce îi reduce din profitabilitate.

Implementarea proiectului de investiţii va contribui la dotarea societăţii cu active imobilizate necesare lucrărilor de demolare a construcţiilor, practic îi va asigura baza materială necesară, va conduce la crearea de noi locuri de muncă.

Obiectivele specifie ale proiectului vizează: creşterea cifrei de afaceri cu minim 200 % în anul implementării proiectului de investiţii şi cu minim 1 % în următorii ani previzionaţi şi mentinerea numărului de angajaţi actuali şi crearea şi menţinerea a 5 noi locuri de muncă, pe întreaga perioadă de implementare şi monitorizare a proiectului de investiţii.

Durata de implementare a proiectului este de 19 luni ( 01.01.2017  -  31.07.2018 ).

Informaţii suplimentarese pot obţine la:S.C. GEORGISIL S.R.L., 0766356990,georgisilsrl@yahoo.com

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu