Lansarea proiectului „Dezvoltarea durabilă şi creşterea competivităţii societăţii Master Maintenance SRL” 22.09.2020 Recomandat

Marți, 22 Septembrie 2020 15:27
Publicat în Fonduri UE
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

S.C. Master Maintenance S.R.L., cu sediul in orașul Isaccea, str. Victoriei, nr. 242B, cam. 1, jud. Tulcea în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „ Dezvoltarea durabilă şi creşterea competivităţii societăţii Master Maintenance SRL”, cod SMIS 123642, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii  2.2 A ITI:  “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor ”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud - Est, în calitate de Organism Intermediar.  Valoarea totală a proiectului este de 1.948.226,41 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 1.386.342,34 lei.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea durabilă şi creşterea competitivităţii societăţii MASTER MAINTENANCE S.R.L  prin investiţii,  în scopul diversificării serviciilor oferite şi dobândirea avantajului competitiv pe piaţă.

  Obiectivele specifice:
  • Diversificarea activităţii prin introducerea unui serviciu nou aferent clasei  CAEN 4312 – Lucrări de pregătire a terenului;
  • Dezvoltarea organizaţională prin creşterea numărului de angajaţi cu 3 persoane din care 1 persoană va  proveni din diverse categorii defavorizate ;
  • Creşterea calităţii serviciilor şi a gradului de satisfacţie a clienţilor prin investiţii în utilaje performante, dotate cu tehnologie de ultimă oră, care măresc productivitatea, fiabilitatea şi siguranta operatorilor în procesul tehnologic de execuţie a lucrărilor de pregătire a terenurilor .
  Obiectivele specifice pe termen mediu:
  • Consolidarea poziţiei pe piata judeţeană/regională
  • Creşterea numărului de clienţi şi a satisfacţiei acestora prin crearea unei valori adăugate proprii
  • Maximizarea rentabilităţii şi creşterea profitului şi a productivităţii firmei
Obiectivele specifice pe termen lung:
  • Îmbunătaţirea permanentă a serviciilor oferite prin adaptarea la cerinţele pieţei
  • Dezvoltarea cantitativă a afacerii prin creşterea numărului clienţilor, a cifrei de afaceri şi a numărului de angajaţi

Durata de implementare a proiectului este de 38 luni, între 21.03.2018  şi  30.04.2021.

Date de contact beneficiar:

S.C. MASTER MAINTENANCE S.R.L.

tel.: 0745.256.272, e-mail: vali82dragan@yahoo.com

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu