Lansarea proiectului „Dezvoltarea productivităţii SC Pronautica SRL în vederea creşterii competitivităţii” 22.09.2020 Recomandat

Marți, 22 Septembrie 2020 15:42
Publicat în Fonduri UE
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

S.C. Pronautica S.R.L., cu sediul in Municipiul Tulcea, str. Prislav, nr. 171 BIS, jud. Tulcea în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „ Dezvoltarea productivităţii SC Pronautica SRL în vederea creşterii competitivităţii”, cod MySMIS 125968, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii  2.2 A ITI:  “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor ”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud - Est, în calitate de Organism Intermediar.  Valoarea totală a proiectului este de 2.221.011,25 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 1.346.959,12 lei.

Obiectivul general este dezvoltarea durabilă şi creşterea competitivităţii societăţii SC PRONAUTICA S.R.L prin investiţii, în scopul diversificării producției şi dobândirea avantajului competitiv pe piaţă..

  Obiectivele specifice:
 • Diversificarea activităţii prin introducerea a 2 noi produse aferente clasei Caen 3012 – Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement
 • Dezvoltarea organizaţională prin creşterea numărului de angajaţi cu 3 persoane din care 1 persoană va proveni din diverse categorii defavorizate
 • Creşterea calităţii producţiei şi a gradului de satisfacţie a clienţilor prin investiţii în utilaje performante, dotate cu tehnologie de ultimă ora, care măresc productivitatea, fiabilitatea şi siguranţa operatorilor în procesul tehnologic de execuţie a construcţiilor de ambarcaţiuni sportive şi de agrement
 •   Obiectivele specifice pe termen scurt:
  • Accesarea unei surse de finanţare nerambursabilă în vederea diversificării producției unității existente, prin fabricarea noilor modele de barca Sigma 73 şi Sigma 75, în domeniul de  activitate  (3012  –  Construcţia  de  ambarcaţiuni  sportive  şi  de agrement) vizat de investiție. Diversificarea producţiei va fi realizată, de asemenea, prin inovarea procesului de aplicare gelcoat care va duce la fabricarea unor bărci net superioare calitativ faţă de cele vândute anterior. În acest sens, este vizată implementarea proiectului „Dezvoltarea productivităţii SC Pronautica SRL în vederea creşterii competitivităţii” în zona de investiţie teritorială integrată Delta Dunării, prin achiziţionarea de echipamente noi şi performante în vederea construirii de ambarcaţiuni sportive şi de agrement, într-o perioadă de 12 de luni de la semnarea contractului de finanţare;
  • cresterea numărului de angajaţi cu 3 persoane, pentru funcţiile de Şef Atelier Mecanic, Reprezentant Vânzări şi Proiectant Ambarcaţiuni.
  Obiectivele specifice pe termen mediu:
  • Achiziţionarea de  utilaje  noi  în  vederea  extinderii  şi  eficientizării  activităţii  de producţie;
  • Angajarea de personal nou şi instruirea personalului existent pentru diversificarea activităţii de producţie;
  • Implementarea de măsuri pentru reducerea impactului asupra mediului înconjurător;
  • Îmbunătaţirea  stategiei   de   marketing   şi   adaptarea   acesteia   la   noile   procese implementate în companie.
  Obiectivele specifice pe termen lung:
  • Cucerirea şi consolidarea poziţiei de lider de piaţă la nivel naţional;
  • Dezvoltarea cantitativă  a  afacerii  prin  creşterea  numărului  clienţilor,  a  cifrei  de afaceri şi a numărului de angajaţi;
  • Devoltarea  calitativă   a   afacerii   prin   diversificarea   procesului   de   producţie, modernizarea şi dotarea spaţiului existent, limitarea gamei de ambarcaţiuni la un număr mai restrâns, pentru care cererea este considerabilă şi înregistrează creşteri, şi producerea a 2 noi modele de ambarcaţiuni care corespund noilor nevoi ale pieţei.

  Durata de implementare a proiectului este de 38 luni, între 15.03.2018  şi  30.04.2021.

  Date de contact beneficiar:

  S.C. PRONAUTICA S.R.L.

  tel.: 0740.480.036, e-mail: office@pronautica.ro

  Mai multe din această categorie:

  Lasă un comentariu