Lansarea proiectului „Diversificarea activității firmei Vanessa Beauty S.R.L.” 05.09.2018 Recomandat

Miercuri, 05 Septembrie 2018 00:00
Publicat în Fonduri UE
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Vanessa Beauty S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „ Diversificarea activității firmei Vanessa Beauty S.R.L.”, cod MySMIS 113376, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1: “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.                                        

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud - Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 1.061.480,00 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 829.192,00 lei.

Obiectivul general al proiectului este acela de creștere a competitivității noii afaceri, de prestări servicii de demolare a construcțiilor, activitate ce se va desfășura în baza codului CAEN 4311-Lucrări de demolare a construcțiilor, în condițiile asigurării dezvoltării durabile, propuse prin implementarea proiectului și îmbunătățirii poziției de piața pe care va activa firma Vanessa Beauty S.R.L. Societatea consideră finanțarea prin prezentul program o oportunitate, întrucât îi va asigura resursele necesare achiziționării unor utilaje noi pentru desfășurarea activității noi.

Obiectivele specifice ale proiectului:

- creșterea cifrei de afaceri cu minim 200% în anul implementării proiectului de investiții și cu minim 0,3% în următorii ani previzionați. Urmare a implementării proiectului, societatea va reuși să își creeze baza materială necesară dezvoltării noii activități. Se vor menține și activitățile curente ale societății, însă impactul semnificativ asupra veniturilor și profiturilor realizate de societate va fi generat de noua activitate de demolare a construcțiilor;

- menținerea angajatului actual, crearea și menținerea a 5 noi locuri de muncă, pe întreaga perioadă de implementare și monitorizare a proiectului de investiții. Pentru a dezvolta noua activitate de demolare a construcțiilor societatea va avea nevoie de un număr de salariați mai mare care să fie implicați atât în procesul de demolare a construcțiilor, cât și în celelalte activități, astfel că va crea în perioada implementării proiectului de investiții și  va menține pe întreaga perioadă de monitorizare 5 noi locuri de muncă.

Durata de implementare a proiectului este de 23 luni (01.01.2017  -  30.11.2018 ).

Informaţii suplimentare se pot obţine la: Vanessa Beauty SRL, 0764210749, beauty_vanessa@yahoo.com

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu