Lansarea proiectului „Diversificarea activității societății Elip Holding S.R.L.” 28.07.2018 Recomandat

Sâmbătă, 28 Iulie 2018 00:00
Publicat în Fonduri UE
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Elip Holding S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Diversificarea activității societății Elip Holding S.R.L.”, cod MySMIS 109267, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1: “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.                                        

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud - Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 984.725,00 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 767.312,00 lei.

Obiectivul general al proiectului este acela de creștere a competitivității afacerii și îmbunătățirii poziției de piață a societății ELIP HOLDING S.R.L., obiectiv pe care aceasta își propune să îl atingă prin abordarea unui domeniu de activitate nou, respectiv acela al producției de geamuri (simple, tripan, termopan, oglinzi), activitate ce se va desfășura în baza codului CAEN 2312 - Prelucrarea și fasonarea sticlei plate, în condițiile asigurării dezvoltării durabile. Diversificarea activității este o măsură pe care societatea o adoptă pentru distribuirea riscurilor inerente activităților actuale, dar și pentru că a identificat o oportunitate de câștig mai mare pe piața prelucrării sticlei.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • 1. - creșterea cifrei de afaceri cu minim 200% în anul implementării proiectului de investiții și cu minim 2% în următorii ani previzionați - prin implementarea proiectului, societatea va reuși să își creeze baza materială necesară inițierii unei activități noi, complet diferită de activitățile curente, respectiv aceea de producție de geamuri simple, termopan, tripan și oglinzi;
 • 2. - menținerea numărului de angajați actuali și crearea, respectiv menținerea a 5 noi locuri de muncă, pe întreaga perioadă de implementare și monitorizare a proiectului de investiții - pentru a dezvolta o nouă activitate, societatea va avea nevoie de un număr de salariați mai mare, astfel că în perioada implementării proiectului de investiții va crea și menține pe întreaga perioadă de monitorizare, 5 noi locuri de muncă.
 • Durata de implementare a proiectului este de 22 luni (16.11.2016  -  31.08.2018).

  Informaţii suplimentare se pot obţine la: Elip Holding S.R.L., 0746070404, elip_holding@yahoo.com

  4 Anunt de presa lansare proiect Elip Holding 3

  Mai multe din această categorie:

  Lasă un comentariu