Lansarea proiectului „Diversificarea activităţii firmei MARIVAL AUTO S.R.L.-D.” 16.08.2018 Recomandat

Joi, 16 August 2018 00:00
Publicat în Fonduri UE
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

MARIVAL AUTO S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Diversificarea activităţii firmei MARIVAL AUTO S.R.L.-D.”, cod MySMIS 113061, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1:“Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.                                        

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud - Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 1.091.230 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 567.927,50 lei.

Obiectivul general al proiectului este acela de creștere a competitivității noii afaceri propuse prin implementarea proiectului și îmbunătățiriipoziției de piață, pe care va activa firma Marival Auto S.R.L., obiectiv pe care aceasta își propune săîl atingă prin dezvoltareaunei noi activități de prestări servicii de demolare a construcțiilor, activitate ce se va desfășura în baza codului CAEN 4311-Lucrări dedemolare a construcțiilor, în condițiile asigurării dezvoltării durabile. Societatea consideră finanțarea prin prezentul program o oportunitate,întrucât îi vaasigura resursele necesare achiziționării unor utilaje noi pentru desfășurarea unei activități noi de prestări servicii de demolare aconstrucțiilor.

Implementarea proiectului de investiții va contribui la dotarea societății cu utilajele necesare desfășurării lucrărilor de demolare aconstrucțiilor,practic îi va asigura baza materială necesară, va conduce la crearea de noi locuri de muncă.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

  • 1. - creșterea cifrei de afaceri cu minim 200% în anul implementării proiectului de investiții și cu minim 0,3% în următorii aniprevizionați - activitatea propusă prin proiect reprezentând un serviciu nou oferit de firmă, marcându-se astfel caracterul inovativ al investiției;
  • 2. - menținerea numărului actual de angajați, crearea și menținerea a 5 noi locuri de muncă, pe întreaga perioadă de implementare șimonitorizare a proiectului de investiții.
  • Durata de implementare a proiectului este de 20 luni ( 01.01.2017  -  31.08.2018 ).

    Informaţii suplimentarese pot obţine la:MARIVAL AUTO S.R.L., 0745415651,marivalauto@yahoo.com

    Mai multe din această categorie:

    Lasă un comentariu