LANSAREA PROIECTULUI „REABILITAREA INFRASTRUCTURII ȘCOLARE – LICEU NR. 1 CUDALBI, JUD. GALAȚI“ 25.08.2020 Recomandat

Marți, 25 August 2020 00:00
Publicat în Fonduri UE
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

UAT  COMUNA  CUDALBI,  JUDEȚUL  GALAȚI,  în calitate  de  Beneficiar,   implementează proiectul „REABILITAREA INFRASTRUCTURII ȘCOLARE – LICEU NR. 1 CUDALBI, JUD. GALAȚI”, cod MySMIS 124594, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 – “ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE”, Prioritatea de investiţii 10.1: “INVESTIȚII ÎN EDUCAȚIE ȘI FORMARE, INCLUSIV DE FORMARE PROFESIONALĂ, PENTRU DOBÂNDIREA DE COMPETENȚE ȘI ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII PRIN DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURILOR DE EDUCAȚIE ȘI FORMARE”.

Proiectul „REABILITAREA INFRASTRUCTURII ȘCOLARE – LICEU NR. 1 CUDALBI, JUD. GALAȚI” va fi implementat în Intravilanul Comunei Cudalbi, NC104031, CV9, Județul Galați.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 4.525.396,97 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 4.260.508,58 lei, formată din următoarele surse: 3.695.339,10 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR și 565.169,48 lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național.

Obiectivul general al acestui proiect îl reprezintă creșterea gradului de participare la nivelul învățământului obligatoriu, a copiilor din comuna Cudalbi, județul Galați. Prin  realizarea proiectului va crește gradul de atractivitate al școlii, dotările noi și moderne vor conduce la creșterea interesului elevilor, se vor adapta metodele de învățat la nevoile copiilor, se va reduce și preveni absentismul și va exista o ameliorare în ceea ce privește riscul de abandon școlar.

Obiectivele specifice ale proiectului: i.Reabilitarea infrastructurii scolare Liceul Nr. 1 Cudalbi jud. Galați.

Durata de implementare a proiectului este de 76 de luni: respectiv de la data 01.02.2017 până la data de 31.05.2023.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

Date de contact beneficiar:

Adresă poștală: Comuna Cudalbi, Str. Stefan cel Mare, Nr. 162, Jud. Galati, România, cod postal 807105 Telefon/Fax: 0236.862.003 / 0236.862.055

Adresă de e-mail: primaria@comunacudalbi.ro

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu