Lansarea proiectului „Soluții profesionale de imprimare pe materiale textile” 26.05.2022 Recomandat

Joi, 26 Mai 2022 00:00
Publicat în Fonduri UE
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

SC Dinalucri SRL, în calitate de Beneficiar,  implementează proiectul „Soluții profesionale de imprimare pe materiale textile”, cod MySMIS 131738, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 2 – ”Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Operațiunea ”Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC și PDR-uri”, Schema de ajutor de stat ”Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020”, Componenta ”2.1.A - Microintreprinderi [APEL 2019]”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației,  în calitate de Autoritate de Management.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 1.143.125,00 lei, din care finanțare nerambursabilă 934.033,60 lei (793.928,56 lei FEDR și 140.105,04 lei contribuția de la bugetul de stat).

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea, modernizarea și creșterea productivității activității SC Dinalucri SRL, precum și consolidarea poziției firmei pe piață, prin diversificarea gamei de servicii oferite și prin dotarea cu echipamente.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Dezvoltarea activității firmei prin achiziționarea a 7 echipamente performante destinate personalizării materialelor textile, inclusiv softuri necesare activității.

2. Creșterea numărului mediu de salariați cu 3 față de numărul mediu înregistrat la finalul exercițiului financiar 2018 (7 angajați). Termenul de realizare îl reprezinta sfârșitul anului fiscal ulterior celui în care s-a finalizat implementarea proiectului. Numărul mediu de salariați astfel atins (10) va fi menținut pe toată perioada rămasă din durabilitatea proiectului (3 ani de la realizarea plății finale în cadrul contractului de finanțare). Acest obiectiv va fi îndeplinit prin angajarea a 3 persoane cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, dintre care un loc de muncă va fi ocupat de către o persoană din categoria persoanelor defavorizate, conform situațiilor descrise în Ghidul solicitantului.

Durata de implementare a proiectului este de 35 de  luni,  respectiv de la data de 01 iulie 2019, până la data de 31 mai 2023.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: str. Lozoveni, nr. 115, Construcție C2, Hala 2, Municipiul Galați, județul Galați, tel: 0336401109, email: lucian@dlc.ro.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu