Peste 1,6 milioane de euro disponibili pentru proiecte la GAL “Lunca Joasă a Siretului”

 
Luni, 31 Iulie 2017 12:03
Publicat în Fonduri UE
Evaluaţi acest articol
(1 Vot)
Asociaţia Grup de Acţiune Locală “Lunca Joasă a Siretului” a anunţat lansarea, în perioada 31 iulie – 31 august 2017, a primei sesiuni de depunere a proiectelor pe anul 2017 pentru măsurile: Măsurile lansată prin apelul de selecţie: Măsura 01/1A – ”Informare şi transfer de cunoştinţe pentru sustenabilitate"; Măsura 03/2A - “Investiţii în active fizice”; Măsura 04/6A – ”Dezvoltarea mediului de afaceri local”; Măsura 06/6B – ”Servicii de bază şi reînnoirea satelor” Beneficiarii direcţi pentru Măsura 01/1A - ”Informare şi transfer de cunoştinţe pentru sustenabilitate" Beneficiarii direcţi pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această măsură sunt: societăţi comerciale cu activitate în domeniul agricol şi/sau domenii conexe; furnizorii de servicii de formare profesională; ferrmieri/asociaţii agricole şi structuri asociative; asociaţii profesionale; grup de producători; alte structuri asociative, inclusiv de tip GAL, FLAG etc. Beneficiari indirecţi pot fi persoane fizice cu domiciliul pe teritoriul GAL ”Lunca Joasă a Siretului”: tineri, femei şi minorităţi locale, cu precădere rromi; şomeri; deţinători de terenuri; crescători de animale; apicultori. Măsura 03/2A - “Investiţii în active fizice” are ca beneficiari direcţi: societăţi comerciale; fermieri/asociaţii agricole şi structuri asociative cu activitate desfăşurată pe teritoriul GAL-ului;  grup de producători/asociaţii înfiinţate la data depunerii cererii de finantare; tineri fermieri; persoane fizice autorizate cu activitate pe teritoriul GAL-ului. Beneficiari indirecţi pot fi: deţinătorii de terenuri; crescătorii de animale; apicultorii; mediul de afaceri local; persoane inactive; şomerii; membri ai grupurilor vulnerabile. Măsura 04/6A - ”Dezvoltarea mediului de afaceri local” are ca beneficiari direcţi: societăţi comerciale cu activitate în domeniul nonagricol; persoane fizice autorizate cu activitate pe teritoriul GAL-ului; întreprinderi individuale; întreprindere familiale. Beneficiari indirecţi vot fi: mediul de afaceri local; autorităţile locale; şomeri. Pentru Măsura 06/6B - ”Servicii de bază şi reînnoirea satelor” pot fi beneficiari direcţi: comunele; ONG-uri pentru investiţii în infrastructura educaţională (grădiniţe) şi socială (creşe şi infrastructură de tip after-school) iar beneficiari indirecţi vor fi populaţia teritoriului GAL-ului, mediul de afaceri local şi grupurile vulnerabile. Fondurile disponibile pentru acest apel de selecţie sunt pentru fiecare măsură astfel: - pentru MĂSURA 01/1A sunt de 100.794,24 €; Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul acestei măsuri trebuie să fie cuprinsă între minim 5.000 € şi maxim 33.000 €. -  pentru MĂSURA 03/2A sunt de 667.812,80 €; Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul acestei măsuri este de 100.000 €. - pentru MĂSURA 04/6A sunt de 300.000 €; Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul acestei măsuri este de 50.000 €. - pentru MĂSURA 06/6B sunt de 581.983,57 €; Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul acestei masuri este de 100.000 €. Proiectele se pot depune la sediul operaţional al Asociaţiei „Grup de Acţiune Locală Lunca Joasă a Siretului” din comuna Şendreni, lângă căminul cultural, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 09.00-14.00. Data limită de depunere a proiectelor este 31.08.2017.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu