„Reabilitare clădire şcoală DIMITRIE STURDZA monument istoric, Tecuci, judeţul Galaţi” 14.07.2021 Recomandat

Miercuri, 14 Iulie 2021 00:00
Publicat în Fonduri UE
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tecuci, în calitate de Beneficiar,  implementează  proiectul „Reabilitare clădire şcoală DIMITRIE STURDZA monument istoric,Tecuci, judeţul Galaţi”, cod MySMIS 122380.

             Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 - Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, Prioritatea de investiţii 10.1 - Investiţiile în educaţie şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi ȋnvăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare, Obiectiv specific 10.1b - Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi ȋnvăţământului obligatoriu, ȋn special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

       Obiectivul general al proiectului: ȋl reprezintă investiţiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe și învățare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educație şi formare.

              Perioada de implementare a proiectului:   01.07.2016-31.10.2021.

              Valoarea totală a proiectului este de 11.115.823,97 lei, din care

              Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 9.212.091,38 lei.

               Rezultate aşteptate:

  • · Modernizarea şi reabilitarea clădirii monument istoric;
  • · Achiziţionare active necorporale şi dotări pentru modernizarea sălilor de clasă.

              Implementarea proiectului va contribui la realizarea condiţiilor pentru o educaţie de calitate pentru cei 616 elevi înscrişi, precum şi la creşterea gradului de participare în învăţământul obligatoriu. Intervenţiile propuse vor conduce la asigurarea unei oferte educaţionale adecvate, accesibile şi de calitate pentru toţi copiii, contribuind astfel la atingerea obiectivului specific al Priorităţii de investiţie 10.1b.  

        Progresul proiectului:

               A fost atribuit contractul pentru execuţia de lucrări şi a fost emis ordinul de începere a lucrărilor pentru data de 23.06.2021.

          Informații suplimentare despre proiect se pot obține la:

        Sediul Primăriei Municipiului Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr.66 sau la

        Telefon : 0372.364.111, e-mail: fondurieuropene@municipiultecuci.ro

        Persoana de contact: Trifan Dan, manager de proiect.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu