Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale nr. 25 din Municipiul Galați Recomandat

Vineri, 27 Mai 2022 00:00
Publicat în Fonduri UE
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Galați a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar, contractul de finanțare nr. 7716/02.05.2022, pentru proiectul Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale nr. 25 din Municipiul Galați, Cod SMIS 137370.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operaţiunea B - Clădiri publice, Apel de proiecte cod POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM.

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din municipiul Galați, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și implicit scăderea costurilor cu energia termică prin reducerea pierderilor de căldură.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Creșterea performanței energetice a imobilului în care funcționează Școala Gimnazială 25 din municipiul Galați, cu efecte favorabile asupra calității mediului ambiental, a sănătății elevilor și îmbunătățirea calității actului educațional, prin reducerea consumurilor pentru încălzire și scăderea sub 120 kW/m2an a energiei consumate.

2. Reducerea amprentei de carbon a clădirii, ca urmare a reducerii consumurilor energetice, respectiv un nivel anual specific al emisiilor echivalent CO2 sub 25Kg/m2/an.

3. Utilizarea surselor regenerabile minim 10% din energia primară după implementarea proiectului.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 3.825.593,46 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă solicitată reprezintă 2.190.709,55 lei.

Durata de implementare a proiectului este cuprinsă între 01.05.2019 și 30.06.2023.

Date de contact: Manager proiect – Isac Irina-Gabriela, Serviciul de Proiecte și Finanțări Externe, tel: 0236.32.12.55, e-mail: irina.isac@primariagalati.ro.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu