Reabilitarea și eficientizarea energetică a Colegiului Național ”Alexandru Ioan Cuza” Galați

Joi, 21 Iulie 2022 00:00
Publicat în Fonduri UE
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management, și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar, contractul de finanțare nr. 7727 din 10.05.2022 pentru proiectul ”Reabilitarea și eficientizarea energetică a Colegiului Național Alexandru Ioan Cuza Galați, cod SMIS 137465, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – ”Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 – ”Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor”, Apel de proiecte nr. POR/2019/9/9.1/1/7regiuni.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea eficienței energetice în clădirile publice, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari.

Obiectivul specific al proiectului are în vedere creșterea performanței energetice a clădirii situate în municipiul Galați, strada Saturn, nr. 26, în care-și desfășoară activitatea Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza”, cu efecte favorabile asupra calității mediului ambiental, a sănătății elevilor și îmbunătățirea calității actului educațional.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 5.804.513,49 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă solicitată reprezintă 3.713.788,18 lei.

Durata de implementare a proiectului: 01.05.2019 – 30.11.2023.

Date de contact: Manager proiect – Burtea Ionel, Director executiv Direcția Patrimoniu în cadrul Primăriei municipiului Galați, tel. 0236307703, e-mail: ionel.burtea@primariagalati.ro

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu