Stadiu implementare proiect „Program eficient de pregătire practică a studenților în domeniul protecției și monitorizării mediului – ProMediu” (POCU//90/6.13/6.14/107814)

Joi, 01 August 2019 00:00
Publicat în Fonduri UE
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi ȋn calitate de Lider, împreună cu partenerul Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Galați derulează în perioada 3.07.2018-2.07.2020 proiectul „Program eficient de pregătire practică a studenților în domeniul protecției și monitorizării mediului – ProMediu”, cod proiect POCU//90/6.13/6.14/107814 și comunică stadiul activităților derulate în cadrul proiectului.

Proiectului este implementat de către o echipă de cadre didactice din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, sub conducerea conf. univ. dr. chim. Bianca Furdui, membru al Departamentului de Chimie, Fizică și Mediu din cadrul Facultății de Științe și Mediu, valoarea totală a proiectului fiind de 2.226.112,45 lei.

Proiectul are în vedere asigurarea cadrului specific pentru 250 de studenți ai Universității “Dunărea de Jos” din Galați de la programe de studii de licență și master din filiera Mediu și domenii conexe, pentru a-și îmbunătăți competențele prin efectuarea de stagii de practică, prin activități de învățare la un potențial loc de muncă/cercetare/inovare și prin programe de consiliere și orientare în carieră.

De la lansarea proiectului, în iulie 2018 și până în prezent, din cei 250 de studenți avuți în vedere pentru grupul țintă al proiectului au fost recrutați 235 de studenți, din cadrul Facultății de Științe și Mediu, Facultății de Inginerie și Facultății de Știința și Ingineria Alimentelor, de la specializări de licență și masterat din domeniile Știința Mediului, Ingineria Mediului, Chimie, Matematică, Ingineria Produselor Alimentare și Zootehnie.

După înscrierea în grupul țintă, studenților le-au fost oferite servicii de consiliere și orientare profesională, precum și posibilitatea de a participa la diferite seminarii tematice privind dezvoltarea de competențe solicitate pe piața muncii, nediscriminarea și egalitatea de șanse. De asemenea, 180 de studenți din grupul țintă, de la facultățile mai sus menționate, au desfășurat în perioada aprilie-iulie 2019, în baza unor acorduri de parteneriat încheiate în cadrul proiectului, stagii de practică la diferite instituții și companii de stat și private de la nivel local și regional, cum ar fi: APA-CANAL S.A. Galați, Combinatul Siderurgic - Galați, D.S.P. Galați, Complexul Muzeal de Științele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galați - secția Grădina Botanică, S.P. Ecosal Galați, S.G.A Galați, Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și Acvacultură Galați, S.C. ANGHILA IMPEX S.R.L. Brăila, NENOS SOFTWARE S.R.L. Galați.

Pentru activitatea de practică și celelalte activități în cadrul proiectului, studenții grupului țintă au primit rechizite și echipamente de protecție specifice activităților practice desfășurate, precum și o subvenţie financiară în valoare de 10 lei/oră de stagiu de practică.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

universitate 01 08

 

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu