Imprimă această pagină
Joi, 12 Decembrie 2019 00:00

A.G.A.

Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

CONVOCARE În conformitate cu prevederile art. 355 din O.U.G. nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată şi modificată prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 25 din Actul constitutiv, Consiliul de administraţie al Băncii Cooperatiste CREDITEC, cu sediul în Mun. Tecuci, str. 13 Septembrie, Jud. Galați, nr. de ordine în registrul comerţului J17/10009/1992, având Cod  Unic  de  Înregistrare  7959392, întrunit în data de 20.11.2019 convoacă Adunarea Generală la data de 24 ianuarie 2020 ora 900, în locația Sala Ateneu, str. 1 Decembrie 1918, nr. 60, jud. Galați, cu următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea proiectului de fuziune în calitate de unitate absorbită. 2. Renunțarea la întocmirea raportului și comunicarea informațiilor prevăzute de art. 243 din Legea 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare.3. Renunțarea la desemnarea unui expert persoană fizică sau juridică, cu privire la examinarea proiectului de fuziune, conform prevederilor art. 2433 din Legea 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare. 4. Delegarea reprezentanților legali ai băncilor cooperatiste participante pentru semnarea proiectului de fuziune și desemnarea persoanei pentru depunerea acestuia la Oficiul Registrului Comerțului. 5. Adoptarea hotărârii adunării generale. În cazul neîndeplinirii cvorumului necesar, adunarea generala se va desfăşura pe data de 27 ianuarie 2020, ora 9,00 în locația Sala Ateneu, str. 1 Decembrie 1918, nr. 60, jud. Galați cu aceeaşi ordine de zi. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL BĂNCII COOPERATISTE CREDITEC TECUCI Preşedinte, ec. Turcu Aneta (231)

Citit 5110 ori Ultima modificare Joi, 12 Decembrie 2019 09:58