29 SEPTEMBRIE 2023 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App

26roxi_sigle sus

Marţi, 24 septembrie 2013, în localitatea Sinaia a avut loc conferinţa finală de închidere a proiectului POSDRU „O societate în schimbare – Reintegrarea socială şi profesională a deţinuţilor”, conferinţă organizată de Penitenciarul Galaţi în parteneriat cu Penitenciarul Giurgiu şi Penitenciarul Botoşani. Evenimentul s-a bucurat de prezenţa reprezentanţilor autorităţilor publice, a reprezentanţilor instituţiilor implicate în sprijinirea grupurilor vulnerabile. „Proiectul «O societate în schimbare – Reintegrarea socială şi profesională a deţinuţilor» Contract POSDRU/96/6.2/S/52913, cofinanţat  din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 «Promovarea incluziunii sociale» Domeniul major de intervenţie 6.2 «Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii» este implementat în parteneriat de către trei instituţii penitenciare situate în trei regiuni deferite de dezvoltare a României (Sud Est, Sud Muntenia şi Nord Est), respectiv Penitenciarul Galaţi, în calitate de beneficiar şi semnatar al contractului de finanţare şi Penitenciarele Giurgiu şi Botoşani, în calitate de parteneri. Obiectivul general al proiectului a fost dezvoltarea în comun şi adaptarea practicilor şi produselor privind creşterea gradului de incluziune socială şi ocuparea deţinuţilor prin facilitarea participării la programe de calificare pe perioada executării pedepsei, în vederea dezvoltării competenţelor profesionale ale deţinuţilor din penitenciarele aflate în trei judete din regiunile Sud-Est, Sud-Muntenia şi Nord-Est”, a menţionat managerul de proiect din cadrul Penitenciarului Galaţi, doamna Lucia Durac. Obiectivele specifice ale proiectului au fost identificarea unor aspecte care trebuie îmbunătăţite sau dezvoltate, necesare schimbării sistemului penitenciar românesc, referitoare la incluziunea socială a deţinuţilor, dar şi crearea unui cadru pentru armonizarea proceselor de reintegrare socială cu măsurile custodiale şi dezvoltarea unor proceduri interne referitoare la formarea şi ocuparea pe durata detenţiei pentru deţinuţi. Alte obiective specifice au constat în furnizarea de programe de instruire pentru obţinerea competenţelor profesionale de către deţinuţi prin introducerea programelor moderne şi inovative de formare profesională dar şi promovarea unei culturi colaborative si integrative, prin crearea unor structuri sociale informale (comunităţi de practică şi comunitate virtuală).

Proiectul constituie o premieră pentru sistemul penitenciar, deoarece pentru prima oară trei unităţi penitenciare, aflate în trei regiuni de dezvoltare diferite, şi-au unit forţele pentru implementarea cu succes a activităţilor programate prin cererea de finanţare. Cele trei penitenciare, graţie acestui proiect, vor rămâne cu ateliere de lucru pentru deţinuţi dotate la standardele existente în comunitatea europeană, proiectul contribuind la îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii, la dezvoltarea serviciilor sociale acordate deţinuţilor de către specialiştii unităţii şi la realizarea de parteneriate active cu organizaţii neguvernamentale şi furnizori de formare profesională acreditaţi. Prin implementarea acestor schimbări, a modului în care penitenciarele îşi indeplinesc misiunea (custodie şi reintegrare socială), se va  facilita accesul pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile (persoane aflate în detenţie şi persoane aflate anterior în detenţie), cărora li se va oferi posibilitatea să-şi modeleze viitorul în perioada detenţiei renunţând la tendinţele infracţionale, promovând astfel coeziunea şi incluziunea socială. Efortul prioritar al sistemului penitenciar este de natură socială, un principiu aplicabil fiind al reformării metodelor de lucru, prin transparentizare şi responsabilizare la nivelul activităţii angajaţilor. Problemele reale ale unui deţinut sunt problemele şi nevoile sociale, probleme cu care se confruntă şi grupul ţintă, legate de situaţii de viaţă specifice: pierderea locului de muncă, libertăţii, locuinţei sau familiei. Sustenabilitatea acestui proiect este dată de faptul ca activităţile proiectului pot fi susţinute după terminarea finanţării prin desfăşurarea de cursuri de calificare şi recalificare profesională în colaborarea cu Agenţiile Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă din localităţile unde se derulează proiectul, pe baza protocoalelor de colaborare si finantate din bugetele proprii al penitenciarelor. In plus, personalul unităţilor de detenţie care este implicat in proiect va susţine activităţile şi după terminarea finanţării, extinzându-le şi la celelalte persoane care execută pedepse privative de libertate în penitenciare, a precizat managerul proiectului.

26roxi_sigle jos


Articole înrudite