Onuţ Valeriu Atanasiu, deputat PNL Galaţi: 45 de unităţi de învăţământ din Galaţi vor primi fonduri pentru programe de reducere a abandonului şcolar Recomandat

Luni, 04 Aprilie 2022 12:20
Publicat în Politica
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

45 de unităţi de învăţământ din Galaţi vor primi fonduri pentru programe de reducere a abandonului şcolar. Este vorba de proiecte cu o valoare medie de 140.000 de euro, adaptate fiecărei unităţi, în parte, principalul scop propus fiind creşterea notelor la evaluarea naţională, anunţă deputatul PNL Galaţi, Onuţ Valeriu Atanasiu, prin intermediul unui comunicat de presă.
Conform Ghidului de finanţare, supus dezbaterii publice de către reprezentanţii Ministerului Educaţiei, selecţia a fost făcută pe baza a cinci indicatori de vulnerabilitate, respectiv:
- procentul profesorilor suplinitori raportat la numărul total al profesorilor din unitatea de învăţământ;
- rata de absolvire a învăţământului gimnazial, definită ca raportul dintre numărul de absolvenţi ai clasei a VIII-a şi numărul de elevi înscrişi în clasa a VIII-a la începutul anului şcolar;
- raportul dintre numărul elevilor repetenţi şi în abandon şcolar şi numărul total de elevi din învăţământul gimnazial;
- rata de participare a absolvenţilor învăţământului gimnazial la Evaluarea Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a, definită ca raportul dintre numărul absolvenţilor învăţământului gimnazial care participă la examen şi numărul total al absolvenţilor învăţământului gimnazial;
- procentul absolvenţilor de clasa a VIII-a care au obţinut note sub 6 la Evaluarea Naţională din total participanţi la evaluare.
Cele 45 de unităţi de învăţământ gălăţene fac parte din primul lot de 1.391 şcoli, selectate la nivel naţional şi bugetate în total cu 180 de milioane de euro.
În prima rundă de finanţare sunt prioritizate şcoli care au îndeplinit cumulativ următoarele criterii:
- au fost identificate în 2018/2019 cu prioritate de intervenţie ridicată şi în 2020/2021 cu prioritate de intervenţie ridicată şi medie;
- au personalitate juridică;
- au un număr de cel puţin 40 de elevi înmatriculaţi în ciclul gimnazial;
- şi-au exprimat intenţia de participare în cadrul Schemei de granturi PNRAS exprimată prin Declaraţie de intenţie.
Scopul principal al Schemei de Granturi PNRAS îl reprezintă prevenirea abandonului şi reducerea părăsirii timpurii a şcolii şi, implicit, creşterea ratei de tranziţie de la învăţământul secundar inferior — gimnazial la învăţământul secundar superior — liceu sau învăţământ profesional şi tehnic.
Valorile maximale alocate pe categorie de grant pot diferi în funcţie de gradul de marginalizare al zonei în care este situată unitatea de învăţământ se calculează în funcţie de efectivul de elevi din ciclul gimnazial din unitatea de învăţământ şi poate varia între 65.000 şi 199.000 de euro, fără TVA, per proiect.
Pentru a fi eligibil, proiectul trebuie să se încadreze în obiectivele specifice ale PNRAS, respectiv să realizeze activităţi care să contribuie la prevenirea abandonului şi reducerea ratei de părăsire timpurie a şcolii.
Intervenţiile PNRAS vizează în special elevii de gimnaziu (clasele V-VIII), deoarece riscul de abandon şcolar este mai mare în învăţământul gimnazial, în special în clasa a V-a, anul de tranziţie de la ciclul primar la cel gimnazial.
Elevii în risc de abandon şcolar sunt:
- elevii cu prezenţă scăzută la şcoală = elevul are peste 20 de absenţe nemotivate/lună;
- elevii cu rezultate scăzute la învăţătură (elevii au medii sub 7 la limba română/matematică sau medii generale mai mici de 6,5 sau elevul a rămas corigent cel puţin la o materie);
- elevii care au repetat cel puţin un an sau doi ani şcolari;
- elevii care au un istoric şcolar de sancţiuni (de ex., elevul a fost exmatriculat, transferat din motive disciplinare, are note scăzute la purtare şi aşa mai departe) sau au fost înregistrate plângeri făcute de alţi elevi/profesori.
Grupurile ţintă eligibile în cadrul PNRAS sunt:
- Elevii din clase de nivel gimnazial în risc de abandon şcolar;
- Copiii de vârstă şcolară (6-17 ani) care nu au fost înscrişi niciodată la şcoală sau care au părăsit timpuriu şcoala reînscrişi, inclusiv copii migranţi;
- Tinerii cu vârste cuprinse între 18 şi 24 de ani, care au absolvit cel mult învăţământul secundar inferior (echivalentul clasei a VIII-a) şi nu s-au înscris în nicio altă formă de educaţie sau formare profesională;
- Cadre didactice şi personal auxiliar.
Această primă etapă va fi urmată cu siguranţă de altele, bugetul total alocat prevenirii abandonului şcolar fiind de 600 de milioane de euro, se arată în comunicatul citat.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu