Peneliştii gălăţeni vor ca profesorii pensionaţi să rămână în sistem, iar examenele să fie mult mai grele Recomandat

Marți, 26 Februarie 2019 14:53
Publicat în Politica
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Partidul Naţional Liberal (PNL) Galaţi a iniţiat o serie de consultări cu privire la noi modificări în sistemul de învăţământ. Principalele propuneri ale peneliştilor gălăţeni sunt următoarele:

"Examene de admitere:
1. Admiterea în ciclul inferior al liceului să se facă în sistem computerizat, în urma rezultatelor de la Evaluarea Naţională, iar liceele care vor să introducă suplimentar examen de admitere. Propunem: să fie eliminată media din gimnaziu din calculul mediei de admitere; să nu fie admişi la licee (atât teoretice cât şi tehnologice) elevii cu note mai mici de 5 la ambele probe de examen; să se înfiinţeze comisii de consiliere a elevilor pentru alegerea traseului educaţional, asigurându-se totodată un număr suficient de consilieri şcolari.

2. Admiterea în învăţământul superior: propunem să fie doar prin examen, iar la facultăţile care au examen de admitere să crească gradul de dificultate al acestora. Examenul de admitere să conţină probe din mai multe discipline cât şi o probă practică.

Examen de bacalaureat:
1. Bacalaureatul să se desfaşoare diferenţiat pentru licee teoretice şi licee tehnologice, elevii să poată opta pentru tipul de bacalaureat pe care doresc să-l susţină, iar probele care se pot echivala să se poată susţine de către elevi în sesiuni de bacalaureat anterioare.

Procesul instructiv - educativ:
1. În vederea îmbunătăţirii procesului instructiv-educativ în învăţământul preuniversitar, propunem următoarele: adaptarea/modificarea programelor curriculare atât la ciclul primar cât şi gimnazial prin introducerea de discipline care să dezvolte deprinderi motrice cât şi prin introducerea de ore pentru partea experimentală; adaptarea/modificarea programelor curriculare şi a planului cadru pentru liceele tehnologice precum şi adaptarea/modificarea programelor curriculare şi a planului cadru pentru învăţământul profesional, astfel încât să se plieze pe cerinţele pieţei muncii; precizarea în mod clar a numărului de elevi/preşcolari dintr-o clasă astfel: maximum 15 preşcolari într-o clasă de grupă mare sau mică, maximum 20 elevi într-o clasă din ciclul primar, maximum 25 elevi într-o clasă din ciclul gimnazial sau liceal, maximum 20 elevi în învăţământul profesional; asigurarea unui număr de norme didactice la nivelul fiecărui judeţ pentru a putea avea profesori de sprijin specializaţi care să însoţească elevii cu cerinţe educative speciale astfel încât să poată fi integraţi în învăţământul de masă; trecerea în norma didactică de predare a orelor de pregătire remedială cât şi a celor de pregătire pentru performanţă; asigurarea materialului didactic, a truselor pentru ştiinţe şi tehnologie încă de la învăţământul primar; generalizarea programului After School prin asigurarea de spaţii de desfăşurare atât a orelor de pregătire suplimentară cât şi pentru servirea unei mese calde la şcoală; pregătirea practică la liceele tehnologice să se facă astfel încât numărul de săptămâni de şcoală să corespundă cu cel de la liceele teoretice; colaborarea cu mediul economic şi de afaceri local pentru stabilirea cifrei de şcolarizare actuală, dar şi pentru viitor (următorii 4 ani). Cunoaşterea necesarului de forţă de muncă pe plan local. În CLDPS-ul de la nivelul ISJ-urilor propunem să participe mai mulţi reprezentanţi ai mediului economic şi de afaceri; înfiinţarea şcolilor profesionale zonale cu pregătirea tinerilor în funcţie de specificul zonei; prin finanţarea per elev trebuie să se asigure şi siguranţa în şcoală a acestora cât şi a personalului didactic şi nedidactic (camere de luat vederi şi pază).

2. Propuneri cu privire la personalul didactic: elaborarea Statutului Cadrului Didactic; posibilitatea pensionării anticipate pentru personalul didactic de predare cu trei ani mai devreme, având în vedere că în acelaşi mod pot rămâne în activitate cu trei ani peste vârsta de pensionare; evaluarea psihologică şi psihiatrică periodică a personalului didactic şi măsuri ulterioare, precum şi măsuri de protecţie pentru personalul didactic afectat; reducerea normei de predare la 16 ore/săptămână pentru profesorii cu vechime de peste 25 ani şi gradul didactic I să fie stipulate clar în lege. Formarea/ perfecţionarea profesorilor să se realizeze prin cursuri care să cuprindă noutăţile din domeniu; introducerea programului de mentorat. Profesorul mentor să aibă gradul didactic I, o vechime de 25 ani la catedră şi să participe în prealabil la cursuri de formare pentru mentori. În funcţie de numărul de profesori debutanţi pe care îi îndrumă, profesorului mentor să i se scadă proporţional numărul de ore din norma didactică.

3. Propuneri cu privire la personalul nedidactic: asigurarea finanţării sporurilor prevăzute în lege pentru personalul nedidactic; propunem ca asistentele medicale din cadrul cabinetelor medicale şcolare să facă parte din Colegiul Asistentelor şi să fie plătite din fonduri de la bugetul unităţii administrativ-teritoriale. Medicii sa fie prezenţi zilnic la aceste cabinete, într-un anumit interval orar", se arată într-un comunicat al PNL Galaţi.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu