Peste 60 de cercetători din 6 ţări participă, la Tulcea, la simpozionul internaţional MONITOX „Delte şi Zone Umede” Recomandat

Sâmbătă, 14 Septembrie 2019 00:00
Publicat în Regional
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi (Centrul de cercetare INPOLDE, Platforma de cercetare multidisciplinară Reform-UDJG), lider al proiectului MONITOX, în parteneriat cu Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării” din Tulcea, Institutul de Zoologie, Chişinău, Republica Moldova, Institutul Tehnologic al Macedoniei de Est şi Traciei, Kavala, Grecia şi Institutul de Geologie şi Seismologie, Chişinău, Republica Moldova, organizează la Tulcea, în perioada 15-17 septembrie 2019, simpozionul internaţional MONITOX „Delte şi Zone Umede”.

Proiectul „Reţea de cooperare interdisciplinară în Bazinul Mării Negre pentru monitorizarea comună durabilă a migraţiei compuşilor toxici în mediu, evaluarea îmbunătăţită a stării ecologice şi a impactului substanţelor dăunătoare asupra sănătăţii umane, şi prevenirea expunerii populaţiei” (MONITOX) este finanţat de Uniunea Europeană, prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate, în cadrul Programului Operaţional Comun „Bazinul Mării Negre” 2014-2020, Prioritatea 2 - Promovarea unei politici de mediu coordonate şi reducerea prin acţiuni comune a deşeurilor maritime în Bazinul Mării Negre, Obiectivul Specific 2.1 - Îmbunătăţirea monitorizării în comun a mediului.

La lucrările simpozionului vor participa peste 60 de cercetători, specialişti şi studenţi din diferite instituţii academice şi de cercetare din România, Republica Moldova, Grecia, Ucraina, Norvegia şi Federaţia Rusă, în cadrul celor trei secţiuni: Monitorizarea substanţelor toxice din râuri, delte şi ecosistemele marine din Bazinul Mării Negre; Calitatea apei, sănătatea umană şi biodiversitatea; Tehnologii de mediu, restaurarea şi managementul ecosistemelor acvatice.

„Tematica celor 54 de lucrări înscrise la eveniment cuprinde, în principal, investigarea compuşilor toxici (metale grele, pesticide, hidrocarburi aromatice polinucleare, nutrienţi, disruptori endocrini, izotopi radioactivi) şi a migraţiei acestora în diferite compartimente de mediu, studii privind influenţa activităţilor umane asupra stării ecosistemelor, utilizarea tehnicilor de biomonitorizare a mediului, precum şi optimizarea unor tehnici analitice de înaltă sensibilitate şi precizie utilizate pentru detectarea substanţelor cu impact negativ asupra sănătăţii populaţiei şi a stării ecologice”, declară directorul de proiect, prof. univ. dr. habil. Antoaneta Ene.

De asemenea, vor fi prezentate elementele unui sistem ecotoxicologic de monitorizare regională a mediului şi rezultatele preliminare obţinute în urma cercetărilor comune, interdisciplinare, în cadrul proiectului MONITOX în ecosistemele ţintă din regiunea fluviului Dunărea şi a râurilor Prut, Nistru şi Nestos, litoralului Mării Negre şi al Mării Egee, a Deltei Dunării şi Nestosului, privind concentraţia poluanţilor toxici şi cancerigeni şi a riscului acestora pentru sănătatea umană şi prezenţa unor poluanţi emergenţi, cum ar fi compuşii farmaceutici (antibiotice, analgezice, anticoncepţionale) în apa de suprafaţă şi microplasticele în probe de mediu, cosmetice şi produse de îngrijire personală.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu