Cine va mai negocia pentru siderurgişti?

Marți, 17 Mai 2011 17:24
Publicat în Știrea zilei
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
Legea Codului Dialogului Social prevede noi reguli privitoare la organizarea sindicatelor, federaţiilor şi confederaţiilor sindicale, una dintre cele mai importante reglementări fiind cea privitoare la obţinerea reprezentativităţii şi condiţiile în care se poate participa la negocierea unui contract colectiv de muncă. Astfel, dacă până acum un sindicat putea obţine reprezentativitate prin afilierea la o confederaţie sau dacă avea ca membri o treime din  numărul angajaţilor unităţii respective, aceste reguli nu mai sunt valabile potrivit noii legi. Potrivit Legii Codului Dialogului social, la negocierea Contractului Colectiv de Muncă (CCM) la nivel de unitate, cum este de exemplu cazul ArcelorMittal Galaţi, nu vor putea participa decât sindicatele care obţin reprezentativitate în instanţă prin care se atestă faptul că au ca membri jumătate plus unu din numărul membrilor de sindicat, ceea ce înseamnă practic faptul că doar o organizaţie sindicală ar avea dreptul legal de a participa la negocierea Contractului Colectiv de Muncă de la Combinat, şi asta dacă reuşeşte să aibă ca membri cel puţin jumătate plus unu din numărul angajaţilor Combinatului. Condiţia prevăzută în noua lege nu este îndeplinită la ora actuală de niciunul din cele 11 sindicate care îşi desfăşoară activitatea pe platforma siderurgică, şi aici este vorba de cele 7 sindicate afiliate la FSS Metarom Galaţi, UTSL, Forum şi Sindicatul Naţional Solidaritatea al Metalurgiştilor. Noua lege a determinat intrarea în tatonări şi purtarea de discuţii pentru înfiinţarea unei structuri sindicale care să reprezinte interesele a cel puţin jumătate plus unu din angajaţii Combinatului.

Tratative între cele 7 sindicate afiliate la FSS Metarom Galaţi

Reprezentanţii celor 7 sindicate afiliate la FSS Metarom Galaţi au început de câteva săptămâni discuţiile pe marginea înfiinţării unei noi structuri sindicale care ar urma să reunească membrii celor 7 sindicate, numărul total al acestora reprezentând cel puţin jumătate plus unu din numărul angajaţilor combinatului, ceea ce înseamnă că ar fi îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru că noul sindicat să participe la negocierea Contractului Colectiv de Muncă de la Combinat. Surse demne de încredere ne-au declarat că din conducerea noului sindicat va face parte un reprezentant de la fiecare din cele 7 sindicate de la nivelul uzinelor şi că deşi nu s-a stabilit structura statului noii structuri sindicale şi nici numele noii organizaţii, s-au convenit de principiu anumite amănunte, cum ar fi faptul că deciziile vor fi luate cu două treimi din voturi. Surse demne de încredere susţin că este foarte probabil ca noul sindicat să fie condus de Gheorghe Bezman, liderul sindicatului oţelarilor. Cât despre strategia care o vor pune în practică celelalte sindicate pentru a putea participa la negocierea CCM-ului, viceliderul sindicatului UTSL, Costică Popa, ne-a declarat că aşteaptă apariţia hotărârii de guvern care să reglementeze noţiunea de sector de activitate care va înlocui termenul de ramură, sindicatul UTSL fiind afiliat la Federaţia Transport Căi Ferate Uzinale.

Sindicaliştii de la Solidaritatea vor tratative cu restul sindicatelor

În schimb, preşedintele Sindicatului Naţional Solidaritatea al Metalurgiştilor, Gheorghe Tiber, ne-a declarat că în cadrul şedinţei sindicatului care a avut loc luni după-amiază s-a decis transmiterea de adrese sindicatelor afiliate la FSS Metarom Galaţi, UTSl şi Forum, în vederea purtării unor discuţii pe tema înfrăţirii sindicale care ar putea fi realizată prin diferite metode, cum ar fi comasarea sau fuziunea, în vederea înfiinţării unui sindicat care să poată obţine reprezentativitatea potrivit noii legi. „Dacă propunerea noastră de dialog va fi respinsă de celelalte sindicate, mai avem un plan de rezervă. Potrivit noi legi, practic numai un sindicat de la nivelul unei unităţi poate obţine reprezentativitate pentru a participa la negocieri, ceea ce nu mi se pare normal. Legea spune că în cazul în care la nivel de unitate nu există un sindicat care să aibă reprezentativitate în noile condiţii, atunci la negociere pot participa reprezentanţi desemnaţi de federaţiile la care sunt afiliate sindicatele din unitate sau reprezentanţi ai salariaţilor”, ne-a declarat preşedintele Solidarităţii, Gheorghe Tiber. Þinând cont de faptul că prevederile actualului CCM de la Combinat expiră la sfârşitul acestui an şi că negocierile ar trebui practic demarate cel târziu la începutul lunii decembrie, rămâne de văzut dacă se va reuşi până atunci înfiinţarea unui sindicat care să îndeplinească condiţiile prevăzute de noua lege, sindicat care ar trebui să obţină până la începerea negocierilor şi reprezentativitate definitivă şi irevocabilă prin sentinţă judecătorească. Dacă acest lucru nu va fi posibil, nu este exclus ca la masa tratativelor să se aşeze reprezentanţii federaţiilor sindicale la care sunt afiliate sindicatele, precum şi reprezentanţi ai salariaţilor.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu