COVID-19 închide, de astăzi, restaurantele, cafenelele, barurile, cinematografele și instituțiile de cultură din Galați Recomandat

Luni, 16 Noiembrie 2020 09:28
Publicat în Știrea zilei
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Instituția Prefectului Județul Galați a anunțat că în urma unei ședințe a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Galaţi, din data de 15 noiembrie 2020, a fost adoptată următoarea hotărâre:

„- Art. 1 La nivelul judeţului Galaţi, activităţile instituţiilor muzeale, a bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor, studiourilor de producţie de film şi audiovizual, a instituţiilor de spectacole şi/sau concerte, şcolilor populare, de artă şi de meserii, precum şi evenimentele culturale în aer liber se vor desfăşura numai în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii.

- Art. 2 (1) În condiţiile art. 1 organizarea şi desfăşurarea activităţii cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este interzisă în localităţile Nicoreşti (4,22) şi Galaţi (3,10).

(2) În condiţiile art. 1, organizarea şi desfăşurarea activităţii cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este permisă cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului în localităţile Poiana (2,92), Corod (2,68), Târgu Bujor (2,67), Smulţi (2,17), Ţepu (2,09), Priponeşti (1,89), Iveşti (1,88), Barcea (1,86), Smârdan (1,71), Tudor Vladimirescu (1,57), Vânători (1,56), Schela (1,56) şi Independenţa (1,51

(3) În condiţiile art. 1, organizarea şi desfăşurarea activităţii cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este permisă cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului în toate localităţile din judeţul Galaţi, care nu sunt menţionate la art. 2 alin. (1) şi (2).

- Art. 3 (1) În condiţiile art. 1 organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive-in, organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale, este interzisă în localităţile Nicoreşti (4,22), Galaţi (3,10), Tecuci (3,00), Poiana (2,92), Corod (2,68), Târgu Bujor (2,67), Smulţi (2,17), Ţepu (2,09), Priponeşti (1,89), Iveşti (1,88), Barcea (1,86), Smârdan (1,71), Tudor Vladimirescu (1,57), Vânători (1,56), Schela (1,56) şi Independenţa (1,51).

(2) În condiţiile art. 1 organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive-in, organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale, este permisă (numai dacă ocupanţii unui autovehicul sunt membrii aceleiaşi familii sau reprezintă grupuri de până la 3 persoane) în toate localităţile din judeţul Galaţi, care nu sunt menţionate la art. 3 alin. (1).

(3) În condiţiile art. 1 organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale (cu participarea a cel mult 300 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distanţă de minimum 2 metri unul faţă de celălalt, precum şi cu purtarea măştii de protecţie) este permisă în toate localităţile din judeţul Galaţi, care nu sunt menţionate la art. 3 alin. (1).

- Art. 4 (1) Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor este interzisă în localităţile Nicoreşti (4,22) şi Galaţi (3,10).

(2) Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 0600-2300, în localităţile Poiana (2,92), Corod (2,68), Târgu Bujor (2,67), Smulţi (2,17), Ţepu (2,09), Priponeşti (1,89), Iveşti (1,88), Barcea (1,86), Smârdan (1,71), Tudor Vladimirescu (1,57), Vânători (1,56), Schela (1,56) şi Independenţa (1,51).

(3) Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 06.00-23.00, în toate localităţile din judeţul Galaţi care nu au fost menţionate la art. 4 alin. (1) şi (2).

(4) În situaţia în care, operatorii economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor se află într-una din situaţiile menţionate la art. 4 alin. (1), (2) şi (3), se permite prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective.

- Art. 5 (1) Activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate, în localităţile Nicoreşti (4,22) şi Galaţi (3,10);

(2) Activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 0600-2300, în localităţile Poiana (2,92), Corod (2,68), Târgu Bujor (2,67), Smulţi (2,17), Ţepu (2,09), Priponeşti (1,89), Iveşti (1,88), Barcea (1,86), Smârdan (1,71), Tudor Vladimirescu (1,57), Vânători (1,56), Schela (1,56) şi Independenţa (1,51);

(3) Activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 0600-2300, în toate localităţile din judeţul Galaţi care nu au fost menţionate la art. 5 alin. (1) şi (2).

(4) În situaţia în care operatorii economici de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor se află într-una din situaţiile menţionate la art. 5 alin. (1), (2) şi (3), se permite prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective.

- Art. 6 Măsurile prevăzute la art. 4 şi 5 se aplică şi operatorilor economici care desfăşoară activităţi în spaţiile publice care au un acoperiş, plafon sau tavan şi care sunt delimitate de cel puţin 2 pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent.

- Art. 7 Operatorii economici prevăzuţi la art. 4 şi 5 vor respecta obligaţiile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri.

- Art. 8 La nivelul judeţului Galaţi prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice sunt permise în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu excepţia celor prevăzute la art. 6, cu asigurarea unei distanţe de minimum 2 metri între mese şi participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, şi cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii, ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

- Art. 9 (1) Activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este interzisă în localităţile Nicoreşti (4,22) şi Galaţi (3,10).

(2) Activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului, în localităţile Poiana (2,92), Corod (2,68), Târgu Bujor (2,67), Smulţi (2,17), Ţepu (2,09), Priponeşti (1,89), Iveşti (1,88), Barcea (1,86), Smârdan (1,71), Tudor Vladimirescu (1,57), Vânători (1,56), Schela (1,56) şi Independenţa (1,51).

(3) Activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc, este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului, în toate localităţile din judeţul Galaţi care nu au fost menţionate la art. 9 alin. (1) şi (2).

- Art. 10 La nivelul judeţului Galaţi, operatorii economici care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc, îngrijire personală, primire turistică cu funcţiuni de cazare, precum şi activităţi de lucru în birouri cu spaţii comune în sistem deschis, au obligaţia de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri şi al ministrului sănătăţii, în baza căruia îşi pot desfăşura activitatea.

- Art. 11 Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la articolele 1 - 9 din prezenta hotărâre se urmăreşte de către structurile Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratul Teritorial de Muncă Galaţi, Direcţia de Sănătate Publică Galaţi, Direcţia Sanitar – Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Galaţi şi Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Galaţi.

- Art. 12 Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă au obligaţia informării operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc şi spectacolele şi/sau concertele, evenimentele culturale, activităţile cinematografelor, despre măsurile dispuse în prezenta hotărâre.

- Art. 13 Măsurile stabilite în prezenta hotărâre se aplică pentru o perioadă de 14 zile, cu excepţia municipiului Tecuci pentru care măsurile dispuse vor rămâne în vigoare până la data de 25.11.2020, cand va fi reevaluată incidenţa.

- Art. 14 Prezenta hotărâre va intra în vigoare cu data de 16.11.2020 ora 00.00“, se arată în hotărârea CJSU Galați.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu