Investiţii în derulare de 200 milioane de euro, în judeţul Galaţi Recomandat

Miercuri, 02 Ianuarie 2019 00:00
Publicat în Știrea zilei
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

La fiecare şedinţă a Consiliului Judeţean Galaţi din 2018 s-au aprobat proiecte finanţate în mare parte din fonduri europene, dar şi unele finanţate din bugetul propriu. Anunţate prin comunicate de presă sau declaraţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea, păreau multe şi mărunte. Dar cum fiecare sfârşit de an este momentul în care se trage linie şi se fac bilanţuri, cotidianul nostru vă prezintă principalele proiecte - majoritatea aflate în execuţie - derulate de Consiliul Judeţean Galaţi.

INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ - 135.592.600 euro
1. Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6: Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regional
Extindere şi modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galaţi. Buget proiect: 135.196.480,12 lei (29.390.000 euro)
Reabilitarea şi modernizarea drumurilor judeţene ce vor deserve localităţile:
- Matca, Valea Mărului, Cudalbi, Costache Negri, Pechea, Cuza Vodă, Slobozia Conachi, Schela, Smârdan (DJ 251), Lungime 28 km, buget proiect: 68.268.649,74 lei;
- Movileni, Furcenii Noi, Furcenii Vechi, Cosmeşti, Băltăreţi, Dobrineşti, Nicoreşti, Barcea (DJ 252), Lungime 21,5 km, Buget proiect 42.635.062,37 lei;
- Folteşti, Măstăcani, Chiraftei, Vîrlezi, Fîrţăneşti, Viile, Umbrăreşti, Tg. Bujor (DJ 242), Lungime 30,7 km, Buget proiect: 72.206.493,07 lei;
- Corod, Blânzi, Brătuleşti, Nicopole, Fundeanu, Drăguşeni (DJ 251 A), lungime 16 km, buget proiect 39.966.966,26 lei;
- Pechea, Rediu, Cuca, Fîrţăneşti, Chiraftei, Suhurlui, Măstăcani – DN 26 (DJ 255), lungime 34,61 km, buget proiect 66.734.563,88 lei;
- Iveşti, Călmăţui, Ghiviţa, Costache Negri (DJ 254), Lungime 15,4 km, buget proiect 33.796.055,01 lei;
- Rădeşti (Cruceanu) Bereşti, Bereşti Meria, Slivna, Găneşti, Cavadineşti (DJ 242A), lungime 17,9 km, Buget proiect 42.035.732,85;
- Băneasa, Suceveni, Rogojeni (DJ 242D) lungime 19,9 km, buget proiect 58.073.947,90 lei.
TOTAL 558.913.947 lei (121.500.000 euro)
2. Programul Naţional de Dezvoltare Locală
- Corni, Măcişeni, Valea Mărului (DJ 251J) Lungime 4,5 km;
- Bereşti, Balinteşti, Băneasa, Târgu Bujor, Moscu (DJ 242B) lungime 19,8 km;
- Tecuci-Matca (DJ 251) lungime 2,21 km.
Valoarea totală 53.752.776,76 lei (inclusiv TVA) - 11.685.000 euro
3. Bugetul propriu al Consiliului Judeţean Galaţi
Reabilitarea şi modernizarea drumurilor judeţene ce vor deservi localităţile:
- Ţigăneşti, Ungureni, Gohor, Crăieşti, Corni, Ţepu, Umbrăreşti, Cudalbi, Viile, lungime totală 19,01 km. Valoarea totală 11.059.234,79 lei (inclusiv TVA) - 2.404.000 euro
Investiţii în infrastructura rutieră de interes judeţean pe scurt:
Lungimea drumurilor judeţene în curs de reabilitare şi modernizare 240,53 km.
Valoarea totală a investiţiilor pentru perioada 2018/2021: 623.725.962,75 lei (135.592.600 euro)
Numărul total de localităţi deservite de drumurile judeţene modernizate 57 localităţi.

SĂNĂTATE - 41.255.000 euro
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei Galaţi
10 proiecte de investiţii în desfăşurare:
- 7 proiecte finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014/2020;
- 1 proiect finanţat de Compania Naţională de Investiţii;
- 1 proiect finanţat de Agenţia Naţională pentru Locuinţe;
- 1 proiect finanţat de Bugetul propriu al Consiliului Judeţean Galaţi.
Valoarea totală investiţii 144.138.757,03 lei (31.334.000 euro)
Investiţii 2018-2020
- Modernizarea instalaţiilor de fluide medicale, apă caldă şi apă rece;
- înlocuirea echipamentelor cu un consum energetic mare (inclusiv 12 lifturi);
- introducerea de sisteme alternative de producer energie din surse regenerabile;
- extinderea pe orizontală a clădirii UPU pentru refacerea circuitului funcţional tip cod roşu;
- consolidarea structural a clădirii ambulatoriului S+D+P+3E;
- consolidarea corpului principal al spitalului;
- realizarea termoizolării anvelopei clădirii cu plăci composite;
- înlocuirea tâmplăriei şi refacerea hidroizolaţiei;
- modernizarea instalaţiilor de încălzire;
- 1 computer tomograf pentru activitatea UPU;
- extinderea spaţiilor pentru sălile de aşteptare UPU;
- amenajarea unui garaj acoperit pentru ambulanţe cu dublu sens;
- amenajare garaj pentru maşina mediului de urgenţă;
- 301 dotări şi echipamente medicale pentru UPU şi secţii deservite de UPU (bloc operator, ATI);
- reabilitarea şi modernizarea spaţiilor unde au funcţionat fostele cabinet ale medicilor de familie (clădire ambulatoriului parter);
- extinderea pe orizontală a ambulatoriului cu o clădire cu regim de înălţime P + 3E, suprafaţa construită de 390,60 mp şi suprafaţa desfăşurată de 1500,84 mp;
- 60 echipamente medicale pentru 13 specialităţi medicale din cadrul Ambulatoriului: diabet, gastroenterology, oftalmologie, cardiologie, ginecologie, urologie, radiologie şi imagistică medical, ORL, neurologie, medicină internă, hematologie, ortopedie, oncologie;
- extindere, reamenajare şi dotare secţie Radioterapie (tratament bolnavi cancer);
- 1 accelerator de particule - centru rezonanţă nuclear pentru tratamentul bolnavilor de cancer;
- 1 parcare supraetajată cu suprafaţa construită de 4.004,44 mp, capacitate de 315 locuri din care 17 locuri de parcare neacoperite pentru persoanele cu dizabilităţi situate în exteriorul clădirii, 141 locuri de parcare acoperite situate la nivelul parterului şi 156 locuri de parcare neacoperite situate la nivelul etajului;
- 1 bloc de locuinţe pentru tinerii specialişti în sănătate cu 20 unităţi locative şi cu un regim de înălţime P+3E+M.

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Sf. Cuvioasa Parascheva
Creşterea eficienţei energetic (Pavilion B)
- sursă de finanţare Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Valoarea proiect 898.452,07 lei (195.300 euro)
Dotarea cu echipamente medicale a viitorului laborator de Microbiologie molecular
- Sursă de finanţare Programul Operaţional Comun România Republica Moldova ENI 2014-2020, Prioritatea 4.1
Valoarea Consiliul Judeţean Galaţi 318.140,00 euro.
Clădire nouă pentru Laborator Microbiologie Moleculară şi activităţi clinice spitaliceşti
- Sursă de finanţare Bugetul Consiliului Judeţean Galaţi
Valoarea proiect 14.088.441,03 lei (3.062.000 euro)
Rezumat investiţii 2018-2020
- un imobil Pavilion B consolidat, renovat şi modernizat conform cerinţelor de creştere a eficienţei energetice;
- 184 echipamente medicale şi dotări pentru viitorul Laborator microbiologie moleculară;
- 1 pavilion nou construit cu regim de înălţime D+P, suprafaţă construită de 1400 mp, suprafaţă desfăşurată de 2800 mp ce va deservi activitatea spitalului.
TOTAL: 3.575.000 euro

Unitatea Medico-Socială Găneşti
Pavilion nou cu 50 de paturi
- sursă de finanţare Bugetul Consiliului Judeţean Galaţi
Valoarea proiect 13.685.000,00 lei (2.975.000 euro)
Rezumat investiţii 2018-2020
- construirea unui pavilion nou cu capacitate de cazare de 50 paturi, suprafaţă construită de 1.024 mp, suprafaţă desfăşurată de 3.700 mp şi un regim de înălţime D+P+2E

Spitalul Orăşenesc Târgu Bujor
Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare ambulatoriu integrat de specialitate
- sursă de finanţare Programul Operaţional Regional 2014/2020, Axa Prioritară 8
Valoarea proiect 11.148.902,04 lei (2.423.000 euro)
Construirea unui pavilion nou ce va deservi secţia de pediatrie din spitalul orăţenesc Târgu Bujor
- sursă de finanţare Programul Operaţional Comun România - Republica Moldova ENI 2014 – 2020, Prioritatea 4.1
Valoare proiect 948.395,04 euro
Rezumat investiţii 2018-2020
- reabilitarea şi modernizarea parţială a clădirii spitalului, parter şi etaj doar unde va funcţiona ca spaţiu distinct al ambulatorului cu o suprafaţă de 228,23 mp,
- extinderea pe orizontală a ambulatoriului cu o clădire cu regim de înălţime P+1E, suprafaţa construită de 421,70 mp şi suprafaţă desfăşurată de 837,41 mp,
- 180 echipamente medicale şi dotări pentru 6 specialităţi medicale din cadrul Ambulatoriului chirurgie general, ORl, medicină internă, pediatrie, obstetric ginecologie,
- construirea unui pavilion nou ce va deserve secţia de pediatrie.
TOTAL: 3.371.000 euro

Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi
Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare ambulatoriu integrat de specialitate
- sursă de finanţare Programul Operaţional Regional 2014-2020 Axa Prioritară 8
Valoarea proiect 9.460.217,77 lei. (2.056.000 euro)
Rezumat investiţii 2018-2020
- reabilitarea şi modernizarea clădirii Ambulatoriului cu o suprafaţă de 224,70 mp;
- extinderea pe verticală şi pe orizontală cu regim de înălţime P+1E, suprafaţa construită de 189,59 mp şi suprafaţa desfăşurată de 601,36 mp;
- 85 dotări şi echipamente medicale (inclusiv 1 computer tomograf).

CULTURĂ - 6.706.000 euro
Construcţie Muzeu de Artă Vizuală Galaţi
- Sursă de finanţare Bugetul Consiliului Judeţean Galaţi
Valoare proiect 24.733.801,85 lei (5.376.000 euro)
Rezumat investiţie 2018-2020
- 1 imobil cu funcţiunea Muzeu de artă vizuală, cu înălţimea P+3E;
- nivelul 1 - amfiteatru cu 185 locuri, sală expunere, garderobă, foaier, 2 laboratoare conservare-restaurare lucrări artă, depozit, birouri administraţie, spaţii tehnice;
- nivelul 2 - sală expunere, 2 laboratoare, depozite, birouri, spaţiu tehnic;
- nivelul 3 - sală expunere, bibliotecă, depozit, 3 birouri;
- nivelul 4 - sală expunere, depozit, birou.

Consolidare, restaurare şi dotare Casa Cuza Vodă
- Sursă de finanţare Programul Operaţional Regional 2014-2020, Prioritatea de investiţii 5.1
Valoarea proiect 2.669.239,77 lei (580.000 euro)
Rezumat investiţie 2018-2020
- lucrări de consolidare, restaurare şi amenajare clădire muzeu, inclusiv elemente decorative;
- digitizarea exponatelor muzeale şi crearea unui tur virtual.

Restaurare şi amenajare Casa Colecţiilor - fosta Farmacie Ţinc
- Sursă de finanţare Programul Operaţional Regional 2014-2020, Prioritatea de investiţii 5.1
Valoarea proiect 3.452.821,32 lei (750.000 euro)
Rezumat investiţie 2018-2020
- lucrări de restaurare elemente decorative: stucaturi interioare şi exterioare, zidărie aparentă, tâmplărie, elemente din lemn decorativ (scări din lemn);
- lucrări pentru îndepărtarea igrasiei şi impermeabilizarea elementelor de construcţii afectate;
- lucrări exterioare de protecţie asupra clădirii: amenajarea incintei şi refacerea trotuarelor de protecţie;
- digitizarea exponatelor muzeale şi crearea unui tur virtual.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu