Lanţul slăbiciunilor între Primăria Galaţi, APA CANAL şi asociaţiile de proprietari Recomandat

Duminică, 27 Februarie 2022 00:00
Publicat în Știrea zilei
Evaluaţi acest articol
(1 Vot)

Societatea APA CANAL SA Galaţi a publicat, pe site-ul propriu, un amplu material prin care explică de ce e bine ca gălăţenii să renunţe la branşamentul comun şi implicit la serviciile asociaţiilor de proprietari în privinţa apei potabile şi să opteze pentru branşamentul individual.

Printre motivele pentru care locatarii blocurilor din municipiul Galaţi ar trebui să opteze pentru a-şi trage apa potabilă separat de reţeaua comună a blocului se numără nenumăratele nereguli din cadrul asociaţiile de proprietari precum afişarea pe listele de plată de preţuri diferite de la un bloc la altul şi chiar de la o scară la alta pentru un mc de apă şi canalizare.

O altă neregulă se referă la faptul că deşi locatarii achită consumul de apă potabilă şi canalizare la zi, plăţile sunt dirijate de către asociaţia de proprietari cu prioritate pentru plata altor furnizori (energie electrică, gaze etc.) sau pentru plata salariilor administratorului/preşedintelui.

În plus, la majoritatea blocurilor din municipiul Galaţi instalaţiile interioare de alimentare cu apă rece (coloane/ştreanguri) sunt vechi, colmatate, ceea ce face imposibilă asigurarea debitului şi/sau presiunii pentru funcţionarea corespunzătoare a centralelor termice.

Una dintre principalele instituţii cu atribuţiuni de verificare, control şi aplicarea de sancţiuni la asociaţiile de proprietari este Primăria municipiului Galaţi. Aşa cum Monitorul de Galaţi a relatat AICI, în anul 2021, Compartiment de Relatie cu Asociatiile de Proprietari din cadrul Primăriei Galaţi, pe parcursul anului 2021, au aplicat amenzi la o singură asociaţie de proprietari din municipiu, cu toate că, după cum se afirmă în materialul publicat de societatea APA CANAL SA nereguli sunt multe şi afectează implicit această societate din acţionariatul căreia face parte şi Primăria Galaţi.

Lanţul slabiciunilor pare să nu fie întrerupt de nimeni şi nimic de vreme ce APA CANAL SA va avea un avantaj prin atragerea cât mai multor clienţi direcţi care branşamentele individuale, asociaţiile de proprietari vor avea mai puţină bătaie de cap cu furnizorii şi implicit cu locatarii, iar funcţionarii Compartimentului responsabil cu asociaţiile vor avea mai puţin de controlat.

Iată materialul informativ publicat de APA CANAL SA Galaţi:

"Informaţii utile solicitanţilor pentru lucrări de branşare şi contorizare individuală din blocuri

Societatea APA CANAL SA Galaţi, receptivă la solicitările populaţiei din aria de operare din Județul Galaţi în ceea ce priveşte individualizarea consumului de apă potabilă, prin realizarea branşamentelor separate de apă potabilă şi perfectarea contractului de furnizare/prestare direct cu Operatorul, a menţinut în ultimii ani o valoare scazută a tarifelor de avizare, branşare şi sigilare contori. Am luat în considerare, în principal, faptul că mare parte dintre solicitanţi sunt pensionari sau persoane cu venituri reduse, care îşi achită cu conştiinciozitate cheltuielile lunare de întreţinere. Cu toate acestea, făcând parte din asociaţii de proprietari care înregistreaza debite restante la plata facturilor emise de către Societatea APA CANAL SA Galaţi sunt expuşi pericolului sistării apei potabile, care ii afectează deopotrivă şi pe cei cu plata la zi.
Sperăm ca prin măsura aplicată de Societatea APA CANAL SA Galaţi să venim în întampinarea cât mai multor locatari bun platnici din blocurile la care asociaţiile de proprietari înregistrează datorii.
Menţionăm că APA CANAL SA Galaţi execută lucrările până la limita de proprietate, respectiv racordare distribuitor, branşare instalaţie interioară în distribuitor, montare şi sigilare contor. Contorii de la limita de proprietate, contori electromagnetici cu citire la distanţă, sunt montaţi gratuit de către APA CANAL SA Galaţi. Lucrările de după contor până în apartament şi în interiorul acestuia se execută de către proprietari/chiriaşi pe propria cheltuială.
La finalul anului 2021 în evidenţele APA CANAL SA Galaţi figurează 49.103 clienţi cu contracte individuale în municipiul Galaţi şi 3.110 în municipiul Tecuci. În perioada 2017-2021 s-au executat şi contorizat un numar de aprox. 16.000 de branşamente individuale (creştere de cca. 3.000 branşamente noi anual). În municipiul Galaţi avem în acest moment 210 blocuri/scări de bloc contorizate individual integral (s-a blindat bransamentul comun al blocului).
În contextul pandemic din ultimii ani, chiar şi în situaţia în care am asigurat continuitatea serviciului de alimentare cu apă potabilă la asociaţiile de proprietari cu solduri restante, numărul de branşamente/contracte individuale a continuat să crească, având ca principal motiv nemulţumirea privind modul de repartizare pe apartamente a consumului de apă în asociaţiile de proprietari.
În legătură cu acest aspect, branşarea şi contorizarea individuală şi perfectarea contractului direct cu Operatorul prezintă o serie de avantaje:
- Din informaţiile şi documentele prezentate de locatari din cadrul asociaţiilor de proprietari din mai multe zone ale oraşului, constatăm că reprezentanţii legali ai asociaţiilor afişează pe listele de plată preţuri diferite de la un bloc la altul şi chiar de la o scară la alta pentru un mc de apă şi canalizare. De asemenea, în listele de plată unele asociaţii de proprietari înscriu mc apă rece (AR), preţul incluzând în realitate atât apa potabilă, cât şi canalizarea aferentă. Listele astfel afişate sunt incorecte şi induc în eroare locatarii asupra preţului real al mc de apă facturat de furnizor. Operatorul Regional APA CANAL SA Galaţi practică preţuri/tarife unice atât la serviciile de alimentare cu apă, cât şi la cele de canalizare, în întreaga arie de operare din judeţul Galaţi. Tarifele, avizate de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, pot fi consultate pe site-ul Operatorului: www.apacanal.ro/servicii-tarife.
Mai mult, în preţul “apei reci” afişate, unele asociaţii de proprietari includ şi diferenţele de consum dintre contorul de branşament şi suma repartitoarelor din apartamente, determinând în acest fel preţuri diferite. Reamintim ca diferenţele de consum pot avea mai multe cauze:
- clasa de precizie şi sensibilitate diferită a repartitoarelor de costuri din apartamente faţă de contorul de branşament;
- pierderi de apă în subsol sau la alte instalaţii comune (coloane comune, ştreanguri);
- montajul incorect al repartitoarelor de costuri, care le poate scoate din clasa de precizie şi sensibilitate;
- consumatori necontorizati sau apartamente în care nu toate consumurile trec prin aparatele de măsură sigilate;
- citirea repartitoarelor de costuri din apartamente nu se face simultan cu citirea contorului de branşament;
- luarea în calcul a "consumurilor declarate" de proprietarii apartamentelor, fără verificarea realităţii lor;
- toţi producătorii de aparate de măsură, certifică, în specificaţiile tehnice, existenţa unei toleranţe, care, în funcţie de tipul contorului şi de vechimea acestuia, poate ajunge până la +/- 5% la debitul minim al aparatelor de măsură etc.
Este un fapt dovedit că prin execuţia branşamentelor individuale se încurajează folosirea raţională a apei potabile. În cadrul asociaţiilor de proprietari pierderile de apă în instalaţiile comune sunt de multe ori ignorate sau se intervine cu întârziere, ceea ce conduce la risipă şi la creşterea costurilor pentru locatari.
Prin contorizarea individuală, clienţii APA CANAL SA Galaţi sunt facturaţi strict pe baza înregistrărilor contorului de branşament, au posibilitatea să işi monitorizeze în permanenţă consumurile de apă, să verifice indexul de pe contor, să solicite expertizarea contorului atunci când au suspiciuni privind corectitudinea înregistrarilor acestuia, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. În plus, punem la dispoziţia clienţilor metode diversificate şi rapide de plată/încasare a facturilor; prin urmare, se elimină şi un alt aspect sesizat de locatarii din asociaţii, respectiv faptul că, deşi ei achită consumul de apă potabilă şi canalizare la zi, plăţile sunt dirijate de către asociaţia de proprietari cu prioritate pentru plata altor furnizori (energie electrică, gaze etc.) sau pentru plata salariilor administratorului/preşedintelui.
Un alt aspect care determină creşterea numărului de branşamente individuale la blocuri îl reprezintă instalarea de centrale termice. În majoritatea blocurilor din municipiul Galaţi instalaţiile interioare de alimentare cu apă rece (coloane/ştreanguri) sunt vechi, colmatate, ceea ce face imposibilă asigurarea debitului şi/sau presiunii pentru funcţionarea corespunzătoare a centralelor termice.
APA CANAL SA Galaţi este direct interesată să răspundă cât mai prompt tuturor solicitărilor de branşare/contorizare individuală întrucât înţelegem dorinţa populaţiei de a beneficia de servicii care să satisfacă necesitătile minime de confort din punct de vedere al igienei zilnice."

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu