Se pot depune cereri pentru ajutorul de încălzire

 
Luni, 16 Octombrie 2017 00:00
Publicat în Știrea zilei
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Primăria municipiului Galaţi anunţă că, începând cu data de luni, 16.10.2017, solicitanţii ajutorului pentru încălzirea locuinţei pot obţine formulare tipizate de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, astfel: pentru energia termică în sistem centralizat - de la asociaţiile de proprietari; pentru abonaţii casnici care utilizează energia termică - de la SC Calorgal SA Galaţi; pentru gaze naturale, energie electrică şi combustibili solizi sau petrolieri - de la Compartimentul Ajutoare pentru Încălzire din cadrul Primăriei Galaţi, cu sediul în str. Fraternităţii nr. 1 sau de pe site-ul Primăriei Galaţi : www.primaria.galati.ro.
De ajutorul lunar pentru încălzirea locuinţei pot beneficia consumatorii vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică furnizată în sistem centralizat şi care au un venit net mediu lunar pe membrul de familie de până la 786 lei în cazul familiilor şi de până la 1.082 lei în cazul persoanelor singure.
În cazul consumatorilor vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, energie electrică sau lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, ajutorul lunar pentru încălzirea locuinţei se acordă familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru, respectiv al persoanei singure, este de până la 615 lei, în conformitate cu prevederile OUG nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială pentru perioada sezonului rece cu modificările şi completările aduse prin HG 778/2013 şi HG 559/2017.
În cazul solicitării ajutoarelor pentru energia electrică, ancheta socială se efectuează obligatoriu pentru toate situaţiile, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii sau dacă au trecut mai mult de 3 luni de la ultima actualizare a informaţiilor, în vederea verificării sistemului de încălzire utilizat.
La completarea cererii, titularul are obligaţia de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia, numărul de camere, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute.
Cererea şi declaraţia pe propria răspundere vor fi completate cu majuscule, datate şi semnate de către reprezentantul familiei (solicitant), fără modificări sau ştersături şi trebuie să conţină un număr de telefon de contact.
În situaţia în care solicitantul este beneficiar sau, după caz, primeşte ajutor social potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat şi/sau alocaţie pentru susţinerea familiei potrivit prevederilor Legii nr. 277/2010 şi solicită ajutor pentru încălzirea locuinţei, acesta completează formularul de cerere prevăzut în anexa nr. 1a la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011.
Un titular are dreptul legal la o singură măsură de protecţie socială, în funcţie de tipul de încălzire a locuinţei (energie termică, gaze naturale, energie electrică sau lemne, cărbuni, combustibili petrolieri). Solicitantul are obligaţia de a comunica primarului, prin depunerea la Compartimentul Ajutoare pentru Încălzire, a unei noi declaraţii pe propria răspundere, orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării. În situaţia în care familiile şi persoanele singure îndeplinesc toate condiţiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului de ajutor pentru încălzirea locuinţei se face începând cu luna depunerii cererii, dacă aceasta este depusă până pe 20 ale lunii.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu