Soarta câinilor comunitari, în dezbatere publică

Marți, 11 Februarie 2014 18:00
Publicat în Știrea zilei
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Una din temele cele mai sensibile, şi anume soarta maidanezilor, face subiectul unui regulament care a fost postat pe site-ul Primăriei Galaţi în vederea dezbaterii publice. Regulamentul este legat de organizarea şi funcţionarea „Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Galaţi”, şi a fost elaborat de către directorul Ecosal Galaţi, Ionuţ Pucheanu. Pentru a deveni literă de lege, regulamentul respectiv care poate suporta modificări, ar urma să facă obiectul unui proiect de Consiliu Local care să fie dezbătut şi aprobat de aleşii municipali. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Galaţi urmăreşte reducerea numărului de câini fără stăpân, ameliorarea sănătăţii şi bunăstării câinilor din adăposturi, stoparea înmulţirii necontrolate a câinilor de rasă comună, prevenirea abandonului şi al pierderii câinilor, facilitarea recuperării câinilor pierduţi, reducerea apariţiei rabiei şi a altor zoonoze, reducerea riscurilor asupra sănătăţii oamenilor, precum şi prevenirea agresivităţii asupra oamenilor şi animalelor.
Prin Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân se realizează următoarele activităţi, în conformitate cu prevederile prezentului regulament: capturarea câinilor fără stăpân, transportul câinilor capturaţi în adăpost, cazarea, hrănirea, deparazitarea, vaccinarea, sterilizarea şi controlul bolilor câinilor în adăposturi, cu respectarea normelor şi măsurilor sanitar-veterinare în vigoare, identificarea şi înregistrarea câinilor fără stăpân exclusiv cu medicii veterinari de liberă practică, organizaţi în condiţiile legii. Operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Galaţi, în baza evaluării numărului de câini fără stăpân aflaţi pe raza municipiului, va întocmi un plan de acţiune pentru gestionarea acestora, care va cuprinde prezentarea teritoriului (suprafaţă, număr locuitori), evaluarea numărului de câini fără stăpân sterilizaţi şi nesterilizaţi de pe raza teritoriului, prezentarea resurselor materiale necesare (număr mijloace de transport şi capacitatea acestora, capacitatea de cazare totală, capacitatea de cazare alocată pentru câinii adoptaţi la distanţă, prezentarea resurselor de personal necesare (personal pentru transport, personal pentru capturare, personal pentru îngrijire), prezentarea acţiunilor care vor fi întreprinse, planificarea acţiunilor (grafic anual al acţiunilor, defalcat pe luni), hărţi detaliate ale teritoriului cu distribuţia populaţiei de câini fără stăpân, termene precise pentru aplicarea măsurilor, termene pentru reevaluarea numărului de câini fără stăpân de pe raza teritoriului, reevaluare care trebuie efectuată semestrial.

Adopţia la distanţă, o variantă de îngrijire a câinilor comunitari

Câinii fără stăpân capturaţi vor fi transportaţi în adăpostul special amenajat, unde vor fi cazaţi, cu respectarea prezentului regulament şi a dispoziţiilor legale. Adăpostul public este administrat de Serviciul Public Ecosal iar în adăpostul public vor fi adăpostiţi câinii fără stăpân capturaţi în Galaţi, precum şi câinii fără stăpân din unităţile administrativ-teritoriale vecine, în condiţiile încheierii unor protocoale de colaborare, aprobate prin hotărâre a Consiliului Local Galaţi. Ecosal va captura câinii într-o anumită ordine, şi anume câinii care circulă liber, fără însoţitor, din preajma şcolilor, grădiniţelor, locurilor de joacă pentru copii, parcurilor, pieţelor publice, câinii care circulă liber, fără însoţitor, în toate locurile publice, câinii care circulă liber, fără însoţitor, în zonele periferice ale localităţilor. În termen de 14 zile lucrătoare, câinii capturaţi şi înregistraţi în evidenţele Ecosal pot fi revendicaţi sau adoptaţi, respectiv pot fi revendicaţi de către proprietari în primele 7 zile lucrătoare de la data înregistrării în evidenţele adăpostului public din Ecosal; după expirarea acestui termen şi până la expirarea a 14 zile lucrătoare maidanezii pot fi revendicaţi sau adoptaţi de către persoane fizice sau juridice, din ţară sau din străinătate, în condiţiile prezentului regulament. Adopţia câinilor se face gratuit, costurile aferente capturării, transportului, examinării medicale, deparazitării şi vaccinării, sterilizării, precum şi costurile aferente îngrijirii şi hrănirii pe toată perioada până la adopţie urmând a fi suportate din bugetul Consiliului Local, iar adopţia se va face pe baza unei declaraţii-angajament.
Începând cu a 8-a zi de staţionare a câinilor fără stăpân în adăpostul public al Ecosal, aceştia pot fi adoptaţi la distanţă de către persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate. Adopţia la distanţă se realizează prin completarea unei declaraţii-angajament, iar persoanele care adoptă la distanţă câini fără stăpân suportă toate cheltuielile necesare pentru menţinerea câinilor în adăpostul public. Plata cheltuielilor de întreţinere, cu excepţia tratamentelor medicale, se face în avans pentru o perioadă de cel puţin 30 de zile.

Cum vor putea fi eutanasiaţi maidanezii

Câinii diagnosticaţi cu boli incurabile în urma examenului medical efectuat pot fi eutanasiaţi în condiţiile prevăzute în regulamentul de funcţionare al Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân. În acest sens, animalele bolnave incurabil, declarate ca atare, în urma unui examen medical, efectuat de medicul veterinar încadrat la Ecosal, examen la care pot asista reprezentanţi din partea organizaţiilor neguvernamentale pentru protecţia animalelor, în baza fişei de observaţie, vor putea fi eutanasiate de îndată. Este interzisă eutanasierea câinilor fără stăpân care nu suferă de boli incurabile înainte de expirarea termenului de 14 zile lucrătoare de la cazarea câinelui în adăpost. Câinii nerevendicaţi sau neadoptaţi pot fi eutanasiaţi, în baza unei decizii emise de către persoana împuternicită în acest sens de către primarul municipiului Galaţi, în termenul stabilit prin această decizie, care va fi stabilit avându-se în vedere capacităţile de cazare şi disponibilităţile bugetare, iar acest termen poate fi modificat motivat. Potrivit informaţiilor furnizate de către directorul Ecosal, Ionuţ Pucheanu, la nivelul oraşului există circa 16.000 de maidanezi, iar în padocurile societăţii mai sunt disponibile 200 de locuri.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu