Start la solicitarea ajutorului de Paşte

Vineri, 12 Aprilie 2013 22:56
Publicat în Știrea zilei
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
Primăria Galaţi informează că începând de ieri, 11 aprilie, şi până pe 19 aprilie, se primesc cererile pentru ajutorul de urgenţă sub formă de tichete de 100 de lei pentru achiziţionarea de produse alimentare pentru masa de Paşti. Categoriile de beneficiari care pot solicita aceste tichete sunt pensionarii singuri sau familii de pensionari fără aparţinători legali sau ai căror susţinători legali nu au posibilităţi financiare, familii cu mulţi copii în întreţinere, pentru care vor face dovada frecventării unei forme de învăţământ, familii confruntate cu probleme grave de sănătate ale membrilor acestora, care în urma anchetei sociale, a detalierii bugetului familiei, a cheltuielilor şi a actelor medicale prezentate reprezintă cazuri sociale, persoanele cu handicap de gradul I, II, III. Ce condiţii trebuie îndeplinite Condiţiile pe care beneficiarii ajutorului de urgenţă sub forma tichetelor pentru masa de Paşti trebuie să le îndeplinească sunt următoarele: să locuiască singuri, să nu aibă susţinători legali sau alte persoane obligate prin lege la întreţinere (obligaţie legală de întreţinere, contract de întreţinere sau de habitaţie viageră, etc), venitul net lunar pe membru de familie să fie sub salariul minim pe economie / ţară / lună, să nu deţină în proprietate, în afara domiciliului, o altă locuinţă, autoturism şi nici un alt teren în municipiul Galaţi sau în alte localităţi, spaţiul de locuit să nu depăşească exigenţele minimale pentru locuinţe prevăzute în Legea locuinţei. Verificarea îndeplinirii condiţiilor legale de către beneficiari se va face prin anchetă socială, de către Serviciul Public de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Municipiului Galaţi, a declarat purtătorul de cuvânt al Primăriei Galaţi, Mihai Costache. Tichetele sociale sunt destinate exclusiv pentru achiziţionarea de bunuri alimentare, cu excepţia băuturilor alcoolice, iar la încheierea procedurilor legale va fi anunţată şi lista unitătilor comerciale în care vor fi valabile tichetele. Cum pot fi obţinute tichetele Cererile şi declaraţiile pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului de urgenţă sub formă de tichet social vor fi completate de persoana singură sau unul din membrii familiei, cu capacitate deplină de exerciţiu, curatorul sau tutorele persoanei îndreptăţite şi vor conţine date privind componenţa familiei şi veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii şi vor fi insoţite de acte doveditoare, în copie (actul de identitate al solicitantului / membrilor familiei, certificate de naştere ale copiilor, certificatul de căsătorie / de deces al soţului / soţiei, adeverinţe de elev / student, alte acte doveditoare privind componenţa familiei. De asemenea, în dosar vor mai fi cuprinse acte doveditoare ale veniturilor familiei, în copie – cupon pensie, cupon indemnizaţie handicap, adeverinţă de salariu, cupon VMG, alocaţie sau / şi o declaraţie pe proprie răspundere pentru persoanele care nu realizează venituri; acte medicale din care să rezulte starea de sănătate precară / certificatul de încadrare în categoria persoanelor cu handicap, în copie, şi acte privind spaţiul de locuit, în copie). „Formularele pentru cereri se pot obţine şi depune ulterior, completate, în patru puncte de primire, şi anume Serviciul Public de Asistenţă Socială, strada Fraternităţii nr. 1, pentru cartierele Centru, Port, zona Gării CFR, Piaţa Centrală, Valea Oraşului; la Parohia Pogorârea Sf Duh, din strada Saturn, pentru cartierele Mazepa I şi II, Þiglina I, II şi III; la Asociaţia Filantropică Sf Antonie cel Mare, bulevardul Dunărea nr. 70, pentru cartierele Micro 16, 17, 18, 19, 20, 21, cartierul Barboşi, Centură, cartierul Dimitrie Cantemir şi la Fundaţia «Împreună», în strada Aviatorilor nr. 1, bloc U10, apartament 1, pentru cartierele Siderurgiştilor Vest, Aurel Vlaicu, Micro 13B, 14, 38, Fileşti, Micro 40, 39A, 39B şi 39C. Pe măsură ce solicitările vor fi depuse, Serviciul Public de Asistenţă Socială va efectua anchetele sociale de verificare a informaţiilor cuprinse în actele însoţitoare. Tichetele vor fi expediate prin Poştă, înainte de 1 mai”, se mai arată în comunicatul de presă remis de Primăria Galaţi.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu