CNSC admite, în premieră, că o autoritate contractantă nu poate încheia contracte publice la preţuri de ruinare Recomandat

Luni, 16 Septembrie 2019 12:02
Publicat în National
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC), pentru prima oară, admite că o autoritate contractantă nu poate încheia contracte publice la preţuri de ruinare, care nu pot acoperi costurile reale ale executării contractului pentru servicii de pază, iar Federaţia Seviciilor de Securitate (FSS) salută această horărâre. În fapt, decizia nr. 1500/C8/1659 din 04.09.2019 a CNSC arată că: "Autorităţile contractante trebuie să verifice legalitatea şi sustenabilitatea ofertelor de preţ primite şi nu trebuie să încurajeze atribuirea de contracte în care tariful ofertat nu permite salarizarea personalului „măcar la nivelul minimal impus de lege”. Autoritatea contractantă are obligaţia de a verifica temeinic toate aspectele constituirii preţului din ofertă astfel încât acesta să respecte toate obligaţiile legale referitoare la costul forţei de muncă folosite şi să includă „toate cheltuielile necesare directe şi indirecte”. Atribuirea contractelor publice către întreprinderi care nu respectă legislaţia privind salarizarea reprezintă o „abordare discriminatorie şi nedreaptă faţă de întreprinderile care respectă prevederile juridice şi astfel s-ar acorda un avantaj arbitrar celor care le încalcă, ceea ce ar putea genera şi o concurenţă neloială din partea întreprinderilor care nu respectă prevederile în raport cu cele care le respectă”. Invocarea de către ofertanţi a existenţei unor convenţii cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă pentru angajarea şomerilor pentru care statul plăteşte subvenţii, nu trebuie să fie luat în consideraţie în justificarea preţurilor neobişnuit de mici pentru că autoritatea contractantă nu are posibilitatea să verifice că angajaţii subvenţionaţi îşi vor desfăşura activitatea în cadrul viitorului contract. Adjudecarea contractelor la preţuri neobişnuit de mici induce riscul „ca atribuirea contractelor publice să nu se mai realizeze pe criterii de concurenţiale loiale şi de preţ, ci toate contractele să fie obţinute de ofertantul care a acumulat de-a lungul timpului cele mai multe subvenţii pe care le va invoca pentru ofertarea unui tarif care nu acoperă costul real al prestării serviciilor, distorsionând astfel piaţa achiziţiilor publice sectoriale".
Gabriel Badea, preşedinte FSS, a declarat că: "Decizia CNSC are o importanţă extraordinară, aş putea spune chiar istorică pentru industria serviciilor de securitate şi nu numai. Este încă o confirmare că toate eforturile noastre, că toate acţiunile noastre de conştientizare în legătură cu aceste fenomene de concurenţă neloială au fost justificate şi încep să dea rezultate palpabile. Federaţia noastră a reclamat în repetate rânduri că în spatele „preţului cel mai mic” se află, de fapt, practici neconcurenţiale şi oferte care nu se pot susţine financiar în condiţiile îndeplinirii corespunzătoare a tuturor cerinţelor din caietul de sarcini. Decizia este un prim pas spre descurajarea pseudo-licitaţiilor, în care nerespectarea legii devine în mod halucinant un avantaj competitiv, practic cel mai important criteriu de atribuire a unui contract cu statul. Este de asemenea un semnal de mult aşteptat de noi şi dătător de speranţă, ca autorităţile, sau măcar o parte a lor, au început să înţeleagă situaţia dezastruoasă în care se află mediul concurenţial al securităţii private, grav afectat de practicarea preţurilor de ruinare şi că este momentul să aplice şi să impună legea înainte de a fi prea târziu".
CNSC a fost chemată să soluţioneze o contestaţie depusă de SC CIVITAS PSG S.A., care a contestat decizia R.A. Aeroportul Internaţional Craiova de a acorda un contract pentru servicii de pază la un preţ nejustificat de mic. CNSC a decis anularea raportului de atribuire, obligând autoritatea contractantă să reevalueze ofertele şi să emită un nou raport de atribuire.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu