Joi, 20 Februarie 2020 15:12

DGRFP Galaţi informează: Termen limită pentru Declaraţia 101 Recomandat

Scris de
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice (DGRFP) Galaţi informează contribuabilii cu privire la faptul că 25 februarie 2020 este termenul limită pentru depunerea formularului 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit” şi de plată a impozitului pe profit pentru anul 2019, pentru următoarele categorii de contribuabili, care nu au optat pentru un an fiscal diferit de anul calendaristic:

A) Cultele religioase; Unităţile de învăţământ preuniversitar şi instituţiile de învăţământ superior, particulare, acreditate, precum şi cele autorizate; Asociaţiile de proprietari constituite ca persoane juridice şi asociaţiile de locatari recunoscute ca asociaţii de proprietari care obţin venituri din exploatarea proprietăţii comune, potrivit legii; Societatea Naţională de Cruce Roşie din România; Organizaţiile nonprofit; Organizaţiile sindicale; Organizaţiile patronale; Formele asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetaţie forestieră, păşunilor şi fâneţelor, cu personalitate juridică. Contribuabilii de la punctul A depun declaraţia privind impozitul pe profit, inclusiv în situaţia în care înregistrează numai venituri neimpozabile respectiv cheltuieli nedeductibile, potrivit Titlului II „Impozitul pe profit” din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

B) Contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice şi a cartofului, pomicultură şi viticultură. Încadrarea în activităţile de la punctul B este cea stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, cu modificările ulterioare. Verificarea ponderii veniturilor obţinute de contribuabili din cultura cerealelor, a plantelor tehnice şi a cartofului, pomicultură şi viticultură se face la sfârşitul fiecărui an fiscal, iar în situaţia în care veniturile majoritare se obţin din alte activităţi decât cele menţionate, aceştia vor aplica pentru anul fiscal următor sistemul trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit.

Formularul 101 utilizat pentru declararea obligaţiilor anuale aferente anului fiscal 2019 este cel prevăzut în Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3200/2018 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit“ şi 120 „Decont privind accizele“ publicat în Monitorul Oficial al României nr. 18 din 08 ianuarie 2019. Declaraţia privind impozitul pe profit se completează cu ajutorul programului de asistenţă. Declaraţia se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă prin intermediul portalului e-guvernare.ro.

Lasă un comentariu