Reabilitarea Ambulatoriului Maternităţii "Buna Vestire" Galaţi, la mâna consilierilor locali Recomandat

Miercuri, 21 August 2019 12:43
Publicat în Știrea zilei
Evaluaţi acest articol
(1 Vot)

Un proiect de mare importanţă pentru Maternitatea "Buna Vestire" din Galaţi va fi supus aprobării aleşilor locali în următoarea şedinţă ordinară a Consiliului Local ce se va desfăşura la sfârşitul lunii august 2019. Este vorba despre aprobarea proiectului "Relocarea, reabilitarea, modernizarea şi dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie «Buna Vestire»" şi a cheltuielilor necesare implementării proiectului. Finanţarea pentru acest proiect va fi asigurată din fonduri europene ce urmează a fi obţinute în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiţii 8.1 - Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de comunităţi, Obiectiv specific 8.1 - Creşterea accesiblităţii serviciilor de sănătate, comunitare şi a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace şi izolate, Operaţiunea A - Ambulatorii, cu modificările şi completările ulterioare.

Valoarea totală a proiectului este în cuantum de 16.223.981,03 lei inclusiv TVA, din care 10.690.275,90 lei inclusiv TVA reprezintă cheltuieli eligibile, iar 5.533.705,13 lei inclusiv TVA reprezintă cheltuieli neeligibile. Contribuţia proprie în proiect a Municipiului Galaţi, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului este în cuantum de 213.805,55 lei inclusiv TVA.

Proiectul îşi propune îmbunătăţirea serviciilor medicale prin transformarea corpului C4, degradat şi nefuncţional în prezent, într-un ambulatoriu modern. Astfel, la parter vor fi două cabinete de obstetrică şi ginecologie, consultaţii nou născuţi, planificare familială, psihologie, videocolposcopie, histeronografie, ecografie, dermatologie, sterilizare, laborator şi imagistică medicală cu Raze X şi RMN. La etaj vor funcţiona un laborator pentru analize medicale şi o sală de consiliere/informare. Proiectul prevede lucrări de consolidare, de creştere a eficienţei energetice, prin realizarea lucrărilor de anvelopare a sistemului de încălzire/furnizare a apei calde de consum, instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice şi/sau termice pentru consum propriu, lucrări de instalare a sistemelor de climatizare, ventilare naturală, lucrări de realizare a instalaţiei de iluminat, lucrări de amenajare interioară, lucrări de sistematizare verticală, refacere trotuar şi sistem de evacuare a apelor pluviale.

Reamintim că în luna iulie a anului 2017, Primăria municipiului Galaţi a achiziţionat terenul şi imobilul unităţii medicale, devenind astfel proprietar, statut ce îi conferă posibilitatea să acceseze fonduri europene şi să-l transforme într-un spital modern, spaţiile actuale fiind mici, insuficiente pentru toate cabinetele, iar aparatura - uzată. Spitalul funcţionează în regim pavilionar cu o structură de 105 paturi. Este una dintre cele mai vechi unităţi sanitare din ţară şi cea mai veche maternitate din judeţ.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu