21 IUNIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App

RAZVAN & ANAMARIA CATERING SRL titular al proiectului ,,CONSTRUIRE SPATIU EVENIMENTE SI ANEXA’’, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului, de catre A.P.M. Galati, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,CONSTRUIRE SPATIU EVENIMENTE SI ANEXA’’, propus a fi realizat in Jud. Galati, Com. Pechea, Tarla 128, Parcela 1471/1, Lot 4/2. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmgl-reglementari/ acordul de mediu/ drafturi acte de reglemetare/ proiect decizia de incadrare 2024. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pe adresa email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau fax: 0236 471 009, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galati

S.C. NATURASERV SRL, anunta publicul interesat asupra deciziei APM Galati de incadrare fara evaluare de mediu a Planului Urbanistic de Detaliu HALA SI BIROURI, cu amplasamentul in Calea Prutului Nr. 9H. Motivele care au stat la baza luarii acestei decizii au fost: - In conformitate cu H.G. nr. 1076/2004, art.11 si luand in considerare criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potentiale prevazute in Anexa 1a aceluiasi act normativ, implementarea obiectivelor planului nu reprezinta efecte probabile negative asupra factorilor de mediu si asupra zonei din vecinatatea amplasamentului studiat  - Planul nu intra sub incidenta art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, intrucat amplasamentul este situat in afara ariilor naturale protejate de interes comunitar. Observatiile publicului se vor primi la APM Galati , prin e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.

SC TANCRAD SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrari de regularizare decolmatare si reprofilare albie minora prin exploatare de agregate minerale in perimetrul Movileni II, rau Siret, extravilan com. Movileni, nr. cad. 104224”, propus a fi amplasat in Comuna Movileni, nr. cad. 10224, judetul Galati. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la adresa de internet http://www.anpm.ro/ro/ web/apm - galati/ documente - procedura –eim – si - ea. Observatiile publicului se primesc zilnic la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau la numarul de fax: 0236-471 009.

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI Unitatea administrativ-teritorială REDIU, din județul GALAŢI anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarul cadastral nr. 30, începând cu data de 27.06.2024, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primariei U.A.T. Comuna Rediu, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Cererile de rectificare depuse prin orice alte mijloace de  comunicare  decât cele menționate mai sus, nu vor fi luate în considerare.


Articole înrudite