Licitatii

Luni, 27 Iunie 2022 00:00
Publicat în Licitatii
Evaluaţi acest articol
(2 voturi)

Ministerul Finanţelor. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi. Jud. Galaţi, MRJ. Galaţi, Str. Brăilei nr. 33. Dosar de executare nr. 41061145. Nr. 5612-5 din 21.06.2022. Anunţ privind vânzarea bunurilor mobile. În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că, în ziua de 11, luna iulie, anul 2022, ora 13.00, în Galaţi, str. Brăilei, nr. 33, se vor vinde la licitaţie, următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului ARIDALI SPEED S.R.L., prima licitaţie: Denumirea bunului mobil. Descriere sumară, Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): Aparat de sudură, GYS Easymig 160 XL, stare uzură: în stare de funcţiune, semne particulare: nu se cunosc, 2886 lei, 19%; Cabină de vopsit, 12 kw, stare uzură: în stare de funcţiune, semne particulare: nu se cunosc, 58786 lei, 19%; Compresor, marca Balma, 500 l, 5,5 kw, stare uzură: în stare de funcţiune, semne particulare: nu se cunosc, 11870 lei, 19%; Elevator, 3,5 t, marca Launch, stare uzură: în stare de funcţiune, semne particulare: nu se cunosc, 12416 lei, 19%; Sobă pe ulei ars, 33 kw - model XT-Heater, stare uzură: în stare de funcţiune, semne particulare: nu se cunosc, 6840 lei, 19%; Tester auto, Launch X431 Master 5 Pro, stare uzură: în stare de funcţiune, semne particulare: nu se cunosc, 4899 lei, 19%. *) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Invităm pe toţi cei care pretind vreun drept aupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO30TREZ306506701XXXXXXX, beneficiar Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi, cod de identificare fiscală 3878783, deschis la Trezorerie Municipiul Galaţi, utilizând numărul de evidenţă a plăţii 81730012200000000000152; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ paşaport; h) declaraţia pe propria răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: Legea nr. 207/2015. Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: nu sunt. Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0236-833.015. Data afişării: 27.06.2022.

Citit 244063 ori Ultima modificare Luni, 27 Iunie 2022 08:04