Licitatii

Joi, 07 Iulie 2022 00:00
Publicat în Licitatii
Evaluaţi acest articol
(2 voturi)

Ministerul Finanţelor. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Executări Silite Cazuri Speciale. Direcţia Operativă de Executare Silită. Serviciul Executări Silite Cazuri Speciale Regional Galaţi. Dosar de executare nr. 2643/121/2017. Nr. A_EGL-5508 din 05.07.2022. Anunţ privind vânzarea bunurilor imobile. Anul 2022, luna iulie, ziua 05. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că, în ziua de 19 iulie 2022, ora 15:00, în municipiul Galaţi, strada Brăilei, nr. 33, demisol, camera D3 (sediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Galaţi), se va vinde la licitaţie următorul bun imobil, proprietate a debitorului SEFER NECULAI, prima licitaţie: - Casă de locuit P + 1 + M, în suprafaţă de 146 mp şi garaj aferent în suprafaţă de 25 mp, situate în Galaţi, bld. Marii Uniri (Faleza Dunării), cu Id electronic 101934-C10 şi 101934-C9, preţ de pornire al licitaţiei 1.433.637 lei (exclusiv TVA*). Informaţii suplimentare pe site-ul www.anaf.ro, pe pagina de facebook a ANAF, la sediul nostru sau la numărul de telefon 0236.49.10.10, interior 2132.

UAT Oancea, cu sediul in comuna Oancea, str.Nationala  nr.126, judetul Galati, cod postal 807235, tel. 0236343011, e-mail: primariaoancea@yahoo.com, cod fiscal 3126420, organizeaza LICITATIE PUBLICA in vederea inchirierii :

  • imobil, fost Centru pentru ingrijire batrani Speranta, com.Oancea, jud.Galati, aflat in domeniul privat al comunei, in suprafata de 436 mp, situata in Cvartal 92 Parcela 1/3, pretul de pornire la licitatie este de 15,123 euro/mp/an ;
  • teren aferent fost Centru pentru ingrijire batrani Speranta, com.Oancea, jud.Galati, aflat in domeniul public al comunei, in suprafata de 2000 mp, pretul de pornire la licitatie este de 0,136euro/mp/an ;

Informatii privind licitatia se regasesc in caietul de sarcini.

Documentele licitatiei, la cerere, se pot procura de la Compartimentul Registratura,  telefon 0236343011, dupa achitarea sumei de 50 lei la casieria UAT Oancea.

Data-limita pentru solicitare clarificari 27.07.2022, ora 10.00.

Data-limita depunere oferte 03.08.2022, ora 14.00, UAT Oancea, strada Nationala nr.126, la Compartimentul Registratura.

Licitatia se va desfasura conform HCL 28/19.05.2016 si temeiul legal O.U.G. 57/2019.

Cererea se depune intr-un singur exemplar, in original.

Licitatia are loc la sediul UAT Oancea, in data de  04.08.2022, ora 11.00.

Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Municipiului Galați, str.Brăilei nr.153, județul Galați, tel:0236/412.130, email: tr-galati-comunicare@just.ro

Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii 05.07.2022.

Primăria comunei Costache Negri, strada Al.I.Cuza nr.4, judetul Galați, CIF 3126772, tel./fax: 0236 825810/0236 825886, e-mail: costache_negri@gl.e-adm.ro, organizează în data de 04.08.2022 ora 11.00, licitație publică deschisă pentru concesionarea terenului intravilan în suprafață de 2615 mp. - 3 loturi, cu destinația construcții de locuințe, aparținând domeniului privat al comunei Costache Negri, după cum urmează:

1. teren în suprafață de 881 mp., Lot 1, identificat în T.14, P.296/4, CF nr.102136.

2. teren în suprafață de 734 mp., Lot 76, identificat în T.6, P.53/133, CF nr.100855.

3. teren în suprafață de 1000 mp., Lot 108, identificat în T.6, P.53/133, CF nr.100887.

Concesionarea se face conform Hotărârii Consiliului Local nr.4 din 10.02.2022 și O.U.G. 57/2019.

Documentația de atribuire se poate ridica de la Compartimentul financiar contabilitate comuna Costache Negri, strada Al.I.Cuza nr.41, pentru suma de 20 lei.

Data limită pentru solicitare clarificări: 25.07.2022 ora 16.00.

Data limită de depunere a ofertei este 03.08.2022 ora 16.00.

Eventualele litigii vor fi soluționate de instanțele de judecată competente.

Pentru relații suplimentare vă rugăm să vă adresați la: Tel - 0236/825810; Fax - 0236/825886; E-mail - costache_negri@gl.e-adm.ro.

Citit 245727 ori Ultima modificare Joi, 07 Iulie 2022 11:20