03 IUNIE 2023 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App

Consiliul de Administraţie al Automecanica S.C.M Galaţi convoacă în data de 08.06.2023, Adunarea Generală Extraordinară a membrilor cooperatori cu următoarea ordine de zi: - 1. Aprobarea modificarii valorii si structurii capitalului social al societatii ca urmare a incetarii calitatii de membru cooperator a domnilor C.C, D.N. si transmiterea unor parti sociale intre membrii cooperatori. - 2.Diverse. Dacă nu se va întruni cvorumul necesar conform prevederilor statutare, a doua convocare a adunării generale extraordinare va fi în data de 09.06.2023, ora 9:00, în aceeaşi locaţie şi cu aceeaşi ordine de zi.

Articole înrudite