22 FEBRUARIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Licitatii
Licitatii

COZAMIN SRL S.R.L. - CUI 3601390, J17/56/1993, nr. Dosar 4662/121/2020 - Tribunalul Galați - Secția a-II-a Civilă prin lichidator judiciar C.I.I.Rugina Doina Veta anunta licitatie publică cu strigare la data 26.02.2024, ora 11,30, în Galati, Str. Domneasca, nr. 9, Bl. P3, sc. 1, parter, ap. 6, pentru vânzare bunuri mobile tip utilaje si echipamente utilizate in industria textila la pretul de 277.211 lei, autoturism Mercedes-Benz la pretul de 7.236 lei si autoturism Nissan Juke la pretul de 18.028 lei. Daca bunurile nu vor fi adjudecate la data anuntata, licitatia va fi reluata in data de 01.03.2024, si 07.03.2024 ora 11,30 la punctul de lucru al lichidatorului judiciar din Galati, Str. Domneasca, Nr. 9, Bl. P3, Ap. 6 la acelasi pret. Caietul de sarcini poate fi obținut de la sediul lichidatorului judiciar. Relatii suplimntare tel. 0740-226.566.

CII RUGINA DOINA VETA, lichidator judiciar desemnat in Dosar Nr. 5074/121/2019 scoate la vanzare prin licitatie publica in data de 27.02.2024, orele 12,30 doua constructii situate in Galati, Str. Sulfinei, la pretul de de 90.940 lei. Terenul aferent cladirilor nu face obiectul acestei vanzari. Prezentul anunt constituie si notificare catre creditori, debitori si orice alta persoana interesata in cauza. Ofertantii vor depune pana la ora si data stabilite pentru licitatie, dovada achitarii taxei de participare la licitatie 500 lei care contine si contravaloarea caietului de sarcini si a achitarii garantiei de 25 % din pretul de pornire. Relatii suplimentare la telefon 0740-226.566.

Ministerul Finanţelor. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi. Serviciul Fiscal Municipal Tecuci. Jud. Galaţi, Mun. Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 43. Dosar de executare nr. 40596264. Nr. 20688-8 din 20.02.2024. Anunţ privind vânzarea bunurilor mobile. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că, în ziua de 25, luna martie, anul 2024, ora 12.00, în Serviciul Fiscal Municipal Tecuci, cam. 23, se vor vinde la licitaţie, următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului BETYSOF LOREYN S.R.L., prima licitaţie. Denumirea bunului mobil. Descriere sumară: Autoturism marca Volkswagen, model Touran, culoare gri, 4 uşi, an fabricaţie: 2004, rulaj: 380000 km, combustibil: Diesel, putere: 100 kW, capacitate cilindrică: 1968 cmc, serie şasiu: WVGZZZ1TZ4W076306, nr. înmatriculare: GL 24 BTS, stare uzură: safisfăcătoare, semne particulare: nu este cazul. Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul. Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA: 11.502 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): 19%. *) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Invităm pe toţi cei care pretind vreun drept aupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO96TREZ307506701XXXXXXX, beneficiar Serviciul Fiscal Municipal Tecuci, cod de identificare fiscală 4149995, deschis la Trezorerie Tecuci, utilizând numărul de evidenţă a plăţii 81730022400000000000229; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ paşaport; h) declaraţia pe propria răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: Legea nr. 207 din 2015. Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz. Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon: 0236-820.474, int. 217. Data afişării: 22.02.2024.


Articole înrudite