- 3 Camere

Luni, 30 Martie 2020 00:00
Publicat în Imobiliare
Evaluaţi acest articol
(21 voturi)

3 semidec, Micro 17, et. 1/4, semi-îmb, CT, 48.000 Euro. Tel: 0752-388.959 (250)
Vând 3 semidec, Micro 19, 50 mp, geam baie, 2 AC, 1 balcon, 1 grup sanitar, termopan, centrală termică, iz.ext., 37.000 Euro. Tel. 0749-055.169 (251)
Vând 3 dec, etaj int., Piaţa Centrală, iz.ext., 64.000 Euro. Tel. 0749-055.169 (251)
Vând 3 semidec, Ţig. 2, et. intermediar, 67 mp, UM, t, geam baie, 49.000 Euro. Tel. 0749-055.169 (251)
Vând 3 dec, Micro 16, et. 2, geam baie, UM, CT, T, 1 balcon pe bucătărie, an de contruţie 1983, 58.000 Euro. Tel. 0746-831.342 (251)
Vând 3 dec, Tig. II, et. intermediar, termopan, centrală termica, aer condiționat, iz.ext. Preț 60.000 Euro.Tel. 0746-831.342 (251)
Vând 3 semidec, Micro 39A, et. 1, simplu, 50.000 Euro. Tel. 0749-055.169 (251)
Vând 3 dec, Micro 13, parter, balcon intabulat, CT, g, f, p, uşi int., 61.000 Euro. Tel. 0746-831.342 (251)
Vând 3 semidec, Micro 17, et. 4, hidroizolat recent, gresie, faianţă, parchet, UM, CT, T, uşi int., 49.500 Euro. Tel. 0749-055.169 (251)
Vând 3 dec, M18, etaj int, st-73mp, 2 balcoane, 2 băi, CT, t, iz.ext, 58.000 Euro. Tel. 0749-055.169 (251)
Vând 3 dec. Sid.-Vest, et.1, îmb., 2 gr. sanitare, CT, AC, 73.000 Euro. Tel. 0749-055.169 (251)
Vând 3 dec, Centru, CT, T, et. 1, ST – 69 mp, 58.000 Euro. Tel. 0749-055.169 (251)
Vând 3 dec, Maz 1, et. 3, simplu, 56.000 Euro.Tel: 0749-055.169 (251)
Vând 3 cam, Mazepa 1, et.1, 2 balcoane, geam baie, mobilat, utilat, 69.000 Euro. Tel : 0749-055.169 (251)
Vând 3 camere, Micro 19, CT, AC, apă separat, izolaţie exterioară, uşi schimbate, 36.000 Euro neg. Telefon: 0745-230.297 (251)
Vând 3 camere, Mazepa II, 2 grupuri sanitare, curat, 66.500 Euro uşor neg. Tel: 0755-155.751 (270)
Vând 3 camere, Piaţa Centrală, et. 1, CT, 67.000 Euro neg. Tel. 0722-474.836 (270)
Vând 3 dec, IC Frimu, curat, simplu, 49.000 Euro neg. Tel: 0723-946.969 (270)
Vând 3 camere, Micro 21, etaj 2, simplu, 63.500 Euro neg. Tel. 0755-155.751 (270)
Vând 3 camere, Micro 38, apă separat, centrală, simplu, 37.500 Euro. Tel: 0755-155.751 (270)
Vând 3 camere, Micro 19, semidec, curat, CT, simplu, 40.000 Euro neg. Tel: 0755-155.751 (270)
Vând 3 decomandate, Ţiglina I, curat, termopan, UM, 56.000 Euro neg. Tel. 0755-155.751 (270)
Vând 3 camere dec, Micro 39, curat, CT, 65.000 Euro. Tel: 0755-155.751 (270)
Vând 3 semidec, Micro 20, et. 4, simplu, necesită renovare, 35.000 Euro. Tel: 0755-155.751 (270)
Vând 3 dec, Nae Leonard, etaj 4 cu pod din construcţie, îmbunătăţit, CT, 2 balcoane, foarte spaţios, aproape de mijloc de transport şi supermarket, 68.000 Euro neg. Tel. 0745-612.402 (252)
Vând 3 semidec, Micro 39A, etaj 4, balcon din construcţie, aproape de mijloc de transport şi piaţă, 40.000 Euro neg. Tel. 0745-612.402 (252)
Vând 3 dec, Micro 20, etaj 5/8, renovat nou, CT, vedere pe două părţi, bloc stradal, 68.000 Euro neg. Tel. 0745-612.402 (252)
Vând 3 dec, zona Magazinului General, etaj 3, renovat, CT, 2 balcoane, 2 băi, bucătărie mobilată, 69.800 Euro neg. Tel. 0745-612.402 (252)
Vând 3 dec, IC Frimu, etaj 4, spaţios, 2 băi, T, UM, aproape de mijloc de transport, magazine, 50.000 Euro neg. Tel. 0745-612.402 (252)
Vând 3 dec, Piaţa Centrală, etaj 6, îmbunătăţit, 2 balcoane, CT, iz. ext, foarte spaţios, zonă liniştită, 69.000 Euro neg. Tel. 0745-612.402 (252)
Vând 3 dec, zona Spitalul de Copii, et. 2, renovat total, apă separat, CT, iz. ext, inst. el. schimbată, poziţionat pe est, foarte aproape de mijloc de transport, magazine, 84.900 Euro neg. Tel. 0745-612.402 (252)
Vând 3 dec, Micro 17, et. 1, îmbunătăţit, instalaţie de gaze pentru CT, apă separat, vedere pe două părţi, 78 mp, disponibil imediat, 76.000 Euro neg. Tel. 0745-612.402 (252)
Vând 3 sdec, Ţiglina 2, etaj 3, izolat exterior, geam baie, 2 balcoane, gaze trase separat, aproape de mijloc de transport, magazine, 52.000 Euro neg. Telefon: 0745-612.402 (252)
Vând 3 dec, Micro 14, etaj 4/5, bloc stradal, îmbunatăţit, CT, 2 băi, foarte aproape de mijloc de transport, magazine, 72.500 Euro neg. Tel. 0745-612.402 (252)
Vând 3 dec, Micro 21, etaj 3, renovat, CT, izolat exterior, aproape de şcoală, supemarketuri, mijloc de transport, 66.000 Euro neg. Tel. 0745-612.402 (252)
Vând 3 dec, Port, lângă Palatul de Navigaţie, vedere la Dunăre, etaj 4, fără probleme la izolaţie, renovat, CT, mobilat, utilat nou, 51.000 Euro neg. Tel: 0745-612.402 (252)
Vând 3 semidec Centru, zona Spicu, etaj 2, liber, balcon, CT, 59.000 Euro neg. Tel. 0745-612.402 (252)
Vând 3 semidec, Micro 16, etaj 4/4, fără probleme cu izolaţia, renovat total, CT, iz. Ext., rulouri la geam, mobilat, 55.000 Euro neg. Tel: 0745-612.402 (252)
Vând 3 dec, IC Frimu, etaj 2, renovat total, CT, disponibil imediat, 75.000 Euro neg. Telefon: 0745-612.402 (252)
Vând 3 dec, Sid-Vest, parter, renovat nou, CT, apă separat, scurgeri separate, mobilat, utilat, 72.000 Euro neg. Tel: 0745-612.402 (252)
Vând 3 camere circular, Centru, etaj 1, îmbunătăţit, CT, 2 balcoane, foarte aproape de faleză, mijloc de transport şi magazine, 50.000 Euro neg. Telefon: 0745-612.402 (252)
Vând 3 dec, IC Frimu, etaj 2, îmbunătăţit, CT, AC, apă separat, disponibil imediat, 70.000 Euro neg. Tel: 0745-612.402 (252)
Vând 3 dec, Micro 20, etaj 1, renovat nou, CT, bloc stradal, 2 băi, vedere pe 2 părţi, disponibil imediat, 59.900 Euro neg. Tel: 0745-612.402 (252)
Vând 3 dec, Mazepa, zona Trei Star, et. 7/10, îmbunătăţit, CT, izolat ext., vedere pe două parţi, 67.500 Euro neg. Tel: 0745-612.402 (252)

Citit 59172 ori Ultima modificare Luni, 30 Martie 2020 11:27

Mai multe din această categorie: