14 IUNIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
AJFP Galaţi: Înregistrarea contractelor de închiriere la organul fiscal. Obligaţii şi Termene
AJFP Galaţi: Înregistrarea contractelor de închiriere la organul fiscal. Obligaţii şi Termene

În virtutea rolului activ al organului fiscal, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi reaminteşte contribuabililor că, începând cu data de 1 ianuarie 2023, persoanele care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor au obligaţia înregistrării la organul fiscal central competent a contractelor de închiriere, respectiv a modificărilor ulterioare, prin depunerea Cererii de înregistrare a contractelor de locaţiune. (În format electronic este disponibil formularul C168).
Pentru contractele de închiriere încheiate începând cu data de 1 ianuarie 2023, contribuabilii persoane fizice care obţin venituri din chirii (altele decât veniturile din arendare şi cele din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală) au obligaţia înregistrării contractului încheiat între părţi, precum şi a modificărilor survenite ulterior, în termen de cel mult 30 de zile de la încheierea/producerea modificării acestuia, la organul fiscal competent.
În cazul contractelor de închiriere aflate în derulare la data de 1 ianuarie 2023, înregistrarea, la organul fiscal competent, a contractului încheiat între părţi şi a modificărilor survenite se efectuează în termen de cel mult 90 de zile de la data la care a intervenit obligaţia înregistrării acestora.
Instrucţiunile de completare a formularului Cerere de înregistrare a contractelor de locaţiune sunt aprobate prin OPANAF 114/2019, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cele aduse de OPANAF 2031/2022 şi pot fi consultate accesând site-ul ANAF, secţiunea Asistenţă contribuabili/ Declararea obligaţiilor fiscale/ Toate formularele, cu explicaţii.
Potrivit instrucţiunilor, contribuabilul depune Cererea de înregistrare a contractelor de locaţiune însoţită de o copie a contractului de închiriere.
Formularul C168 poate fi descărcat de pe site-ul www.anaf.ro, secţiunea Servicii online/ Descărcare declaraţii electronice. (Softul A al formularului C168 nu se deschide direct din browser ci trebuie salvat în calculatorul propriu).
După completarea formularului C168, acesta se validează, se ataşează arhiva ZIP care conţine contractul de închiriere scanat alb-negru având dimensiunea maximă de 10 MB şi se salvează.
Pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanţă a Cererii de înregistrare a contractelor de locaţiune (C168) contribuabilul trebuie să fie înregistrat în Spaţiul Privat Virtual (SPV) pe bază de utilizator şi parolă şi să acceseze site-ul www.anaf.ro, secţiunea Depunere Declaraţie Unică şi alte formulare SPV-PF.
Pentru a considera depus formularul C168 (respectiv, înregistrat contractul de închiriere) contribuabilul trebuie să deţină o recipisă fără erori de validare, informează Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi.


Articole înrudite