24 IULIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
AJFP Galaţi: Procedura privind redirecţionarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, pentru efectuarea de sponsorizări şi/sau acte de mecenat sau acordarea de burse private
AJFP Galaţi: Procedura privind redirecţionarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, pentru efectuarea de sponsorizări şi/sau acte de mecenat sau acordarea de burse private

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Galaţi vă aduce la cunoştinţă faptul că O.P.A.N.A.F. nr. 1679/2022 pentru aprobarea Procedurii privind redirecţionarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit legii, pentru efectuarea de sponsorizări şi/sau acte de mecenat sau acordarea de burse private, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare, a aprobat formularul 177 „Cerere privind redirecţionarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microintreprinderilor”.
Plătitorii de impozit pe profit sau de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, după caz, pot dispune redirecţionarea unor sume din impozitul datorat, potrivit legii, în termen de 6 luni de la termenul legal de depunere a declaraţiei anuale de impozit pe profit, respectiv a declaraţiei de impozit pe veniturile microîntreprinderilor aferente trimestrului IV.
Valoarea impozitului pe profit sau a diferenţei de impozit pe profit care poate fi redirecţionată se calculează prin scăderea din valoarea minimă stabilită, potrivit art. 25 alin. (4) lit. i) din Codul fiscal, a sumelor reprezentând sponsorizare şi/sau mecenat, burse private, acordate entităţilor beneficiare în anul pentru care s-a depus declaraţia anuală de impozit pe profit, conform art. 25 alin. (4) lit. i) şi ţ), şi a sumelor reportate, astfel cum au fost înscrise în formularul 101 "Declaraţie privind impozitul pe profit" a anului respectiv.
Pentru stabilirea limitei impozitului pe profit prevăzute la art. 25 alin. (4) lit. i) pct. 2 din Codul fiscal, se va avea în vedere şi scăderea din acesta a sumelor aferente creditului fiscal şi a impozitului pe profit scutit/redus, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 "Declaraţie privind impozitul pe profit" şi 120 "Decont privind accizele", cu modificările şi completările ulterioare.
Valoarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor sau valoarea diferenţei de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care poate fi redirecţionată se calculează prin scăderea din valoarea stabilită, potrivit art. 56 alin. (11) din Codul fiscal, calculată pentru întregul an fiscal, a sumelor acordate entităţilor beneficiare în anul respectiv, conform art. 56 alin. (11), (15) şi (22) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi a sumelor reportate.
Redirecţionarea impozitului pe profit, respectiv a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor pentru sponsorizarea entităţilor persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv a unităţilor de cult, poate fi efectuată doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris la data plăţii sumei respective de către organul fiscal în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.
Termenul pentru soluţionarea cererilor privind redirecţionarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor este de 45 de zile de la depunere.
Formularul electronic al D177 poate fi descărcat accesând site-ul: www.anaf.ro, secţiunea Servicii online/ Descărcare declaraţii electronice/ Descărcare declaraţii/ D177, sau link-ul: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/177.html.
Vă reamintim că noutăţile legislative pot fi consultate accesând site-ul: www.anaf.ro, secţiunea Asistenţă contribuabili/ Legislaţie/ Buletin informativ fiscal, sau accesând link-ul: https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/asistenta_contribuabili/legislatie, potrivit AJFP Galaţi.


Articole înrudite