Guvernul a instituit o schemă de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor Recomandat

Miercuri, 20 Martie 2019 11:02
Publicat în Economie
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Guvernul a aprobat, în şedinţa din 19 martie 2019, hotărârea pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor. Astfel, se stabileşte valoarea totală maximă a ajutorului de stat în sectorul creşterii animalelor pentru anul 2019, de 72.075.000 lei, din care 34.525.000 lei pentru speciile taurine, bubaline, porcine şi ecvine, respectiv 37.550.000 lei pentru speciile ovine şi caprine, iar aceasta se asigură de la bugetul de stat, prin Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR).
Având în vedere că pe parcursul unui an, în exploataţiile de creştere a animalelor au loc variaţii ale efectivelor, actul normativ amintit reglementează posibilitatea rectificării cererii iniţiale şi ajustarea sumelor solicitate, în cazul în care se înregistrează diminuări de efective mai mari de 10% pe beneficiar. Ţinând cont de faptul că, în etapa de verificare a cererilor iniţiale, centrele judeţene APIA nu aprobă sume, ci doar le determină, le centalizează şi le comunică la APIA central, se impune modificarea corespunzătoare pentru această acţiune, în sensul înlocuirii termenului «aprobă» cu «determină».
Ajutoarele sunt furnizate sub formă de servicii subvenţionate microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii, respectiv, întreprinderilor individuale şi familiale, persoanelor fizice autorizate, persoanelor fizice care deţin certificat de producător/atestat de producător, după caz, precum şi persoanelor juridice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei de produse agricole.
Cererile de plată a ajutorului de stat pentru serviciile de întocmire şi menţinere a registrului genealogic al rasei, precum şi pentru serviciile de determinare a calităţii genetice a raselor de animale, completate de către solicitanţii prestatori ai serviciilor, se depun lunar/trimestrial, conform opţiunii menţionate în cererea iniţială, în termen de 20 de zile lucrătoare următoare încheierii lunii/trimestrului pentru care se solicită ajutorul de stat.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu