Prima listă de buni-platnici publicată de ANAF Recomandat

Joi, 03 Noiembrie 2022 14:16
Publicat în Economie
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

ANAF publică pe portalul propriu prima listă a contribuabililor persoane juridice care nu au obligaţii restante, aferentă trimestrului III al anului curent. Lista cuprinde un număr de 571.300 de contribuabili persoane juridice care şi-au declarat şi achitat la scadenţă obligaţiile fiscale de plată şi care nu figurează în evidenţele fiscale cu obligaţii bugetare restante.
Lista cuprinde denumirea contribuabilului şi codul de identificare fiscală şi este ordonată alfabetic.
Totodată, există opţiunea interogării punctuale a informaţiilor despre fiecare contribuabil după denumirea acestuia.
Conform procedurii de publicare condiţiile ce trebuie îndeplinite cumulativ de către contribuabili la întocmirea listei sunt:
- sunt depuse pe perioada de prescripţie a dreptului de a stabili obligaţii fiscale, toate declaraţiile fiscale potrivit vectorului fiscal până la întocmirea listei. Această condiţie se consideră îndeplinită şi în cazul în care, pentru perioadele în care nu   s-au depus declaraţii fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite prin decizie, de către organul fiscal;
- au achitat la scadenţă/termenul de plată prevăzut de lege obligaţiile principale şi accesoriile în trimestrul pentru care se realizează publicarea listei;
- nu înregistrează obligaţii bugetare restante la data întocmirii listei.
De asemenea, în categoria contribuabililor care sunt cuprinşi în listă fac parte şi contribuabilii care se încadrează în situaţiile prevăzute la art. 157 alin (2) şi (3) din Codul de procedură fiscală, inclusiv cei care beneficiază de înlesniri la plată acordate potrivit legii şi care se află în derulare.
În categoria contribuabililor care nu fac obiectul publicării sunt cuprinşi contribuabilii care au fost declaraţi inactivi temporar de către Registrul Comerţului sau care au fost declaraţi inactivi potrivit dispoziţiilor din art. 92 din Legea nr. 207/2015 cu modificările şi completările ulterioare.
ANAF va publica lista contribuabililor persoane juridice care nu înregistrează obligaţii restante, trimestrial, până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare.
Lista poate fi vizualizată pe www.anaf.ro/ Servicii online/ Lista contribuabililor fără obligaţii restante, la acest link https://www.anaf.ro/restante/listaalba.xhtml, informează ANAF.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu