31 MAI 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Programul „Rabla” pentru tractoare
Programul „Rabla” pentru tractoare
Proprietarii de tractoare şi maşini agricole autopropulsate se pot înscrie în Programul de stimulare a înnoirii Parcului naţional, în perioada 12 septembrie - 10 noiembrie 2011, valoarea totală a programului pentru 2011 ridicându-se la 51,6 milioane lei, potrivit unui comunicat al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ilfov.
Cuantumul primei de casare este de cel mult 17.000 lei, fără ca aceasta să depăşească 40% din preţul de achiziţie, preţ care nu include TVA, al tractorului nou sau al maşinii agricole autopropulsate noi.
Programul de stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare şi maşini agricole autopropulsate a pornit în 25 august 2011 cu înscrierea şi validarea producătorilor. Astfel, Administraţia Fondului pentru Mediu a organizat în perioada 25 august - 5 septembrie 2011 sesiunea de înscriere în vederea validării producătorilor.
Solicitanţii eligibili în program sunt producătorii agricoli care deţin în proprietate tractoare şi/sau maşini agricole autopropulsate uzate înmatriculate/înregistrate pe numele lor. Este vorba despre persoane fizice şi moştenitorii acestora, precum şi persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale. Acestea trebuie să fie înregistrate în Registrul agricol, Registrul fermelor, Registrul plantaţiilor viticole, Registrul naţional al exploataţiilor, alte evidenţe funciare, care exploatează terenuri agricole şi/sau deţin, cresc ori exploatează animale, după caz, individual sau în forme de asociere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei agricole primare.
De asemenea, sunt eligibile persoanele juridice române care deţin în proprietate tractoare şi/sau maşini agricole autopropulsate uzate înmatriculate/înregistrate pe numele lor, unităţi administrativ-teritoriale, unităţi şi instituţii de învăţământ, unităţi aparţinând cultelor recunoscute în România, instituţii publice, operatori economici şi organizaţii neguvernamentale.
Programul vizează diminuarea efectelor poluării aerului asupra mediului şi sănătăţii populaţiei, cauzate de emisiile de gaze de eşapament de la tractoarele şi maşinile agricole autopropulsate uzate, diminuarea efectelor poluării solului şi apei cauzate de scurgerile de substanţe periculoase de la tractoarele şi maşinile agricole autopropulsate uzate şi prevenirea generării deşeurilor şi atingerea obiectivelor privind recuperarea şi valorificarea deşeurilor provenite de la vehiculele scoase din uz.


Articole înrudite