COMUNICAT DE PRESĂ 04.12.2019 Recomandat

Miercuri, 04 Decembrie 2019 00:00
Publicat în Fonduri UE
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Fundația de Sprijin a Vârstnicilor anunță finalizarea proiectului ”SOS  Vârstnicii - servicii socio-medicale integrate pentru vârstnicii în risc de excluziune socială din județul Galați”, finanțat de Consiliul Județean Galați conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu o valoare de 110.250 lei.  

Obiectivul general al proiectului a constat în creşterea gradului de acces la serviciile socio-medicale în rândul vârstnicilor fără adăpost.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

-Creșterea accesului la servicii sociale inovatoare pentru 20 persoane vârstnice vulnerabile din județul Galați prin dezvoltarea serviciilor sociale și medicale în cadrul Adăpostului

-Încurajarea, includerea şi participarea la viaţa socială a comunităţii a vârstnicilor fără adăpost care sunt supuşi riscului de a fi marginalizaţi

-Conştientizarea şi sensibilizarea opiniei publice vis-a-vis de problematica vârstnicilor fără adăpost

-Creşterea implicării autorităţilor şi instituţiilor publice locale din comunităţile vizate în promovarea de iniţiative pentru rezolvarea problematicii sociale a vârstnicilor fără adăpost

Proiectul s-a derulat în perioada 16.09.2019-05.12.2019.

Pentru mai multe informații, persoană de contact este: Dna. Alecu Aurelia-Director executiv, telefon: +40236470040, e-mail: fsv_galati@yahoo.com

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu