Comunicat de presă 05.01.2022 Recomandat

Miercuri, 05 Ianuarie 2022 00:00
Publicat în Fonduri UE
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND LANSAREA PROIECTULUI „DOTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA BĂNEASA, JUDEȚUL GALAȚI CU ECHIPAMENTE ELECTRONICE”

COMUNA BĂNEASA, cu sediul în județul Galați, localitatea Băneasa, str. Principală , telefon 0236.341.347, consiliullocalbaneasa@yahoo.com, înregistrată sub nr. 19182 la Registrul autorităților publice, CIF 4298571, reprezentată legal prin Gache George Aurelian Primar, demarează implementarea proiectului ”Dotarea unităților de învățământ din Comuna Băneasa, Județul Galați cu echipamente electronice”, cod MySMIS 145427, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională  în baza Contractului de finanțare nr. 453 din 29.09.2021, încheiat cu Autoritatea pentru Digitalizare a României, în calitate de Organism Intermediar  pentru Programul Operațional Competitivitate.

Proiectul se implementează pe o perioadă de 6 luni, începând din 29.09.2021 până în data de 31.03.2022 la sediul Școlii Gimnaziale nr. 1 din Băneasa și Școlii Primare „Ioan Vodă cel Viteaz” din Roșcani.

Valoarea totală a proiectului este de 154.072,15 lei  din care valoare nerambursabilă acordată din FEDR 127.625,08 lei.

Obiectivul principal al proiectului este sprijinirea cadrelor didactice cu laptopuri și dotarea unităților de învățământ preuniversitar din comuna Băneasa cu echipamentele electronice necesare pentru a desfășura în bune condiții activitățile didactice (în mediul on-line).

Rezultatele estimate constau în:

 • 1. Realizarea de intervenții legate de Tehnologia Informației și Comunicațiilor prin dotarea unităților de învățământ preuniversitar din comună, cu echipamente electronice și sprijinirea cadrelor didactice prin achiziționarea de laptopuri necesare susținerii procesului educațional.
 • 2. Asigurarea transparenței prin promovarea și vizibilitatea proiectului.
 • Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul  Operațional Competitivitate 2014 – 2020 „Competitivi împreună”

  Gache George Aurelian – Manager de proiect

  Tel: 0735386444, Fax: 0236.341.347

  Web: www.primariacomuneibaneasa.ro

  Mai multe din această categorie:

  Lasă un comentariu