Comunicat de presă 20.05.2022 Recomandat

Vineri, 20 Mai 2022 00:00
Publicat în Fonduri UE
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

CONFERINȚA DE ÎNCHIDERE A PROIECTULUI

Excelență academică și valori antreprenoriale - sistem de burse pentru asigurarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale

ale doctoranzilor și postdoctoranzilor (ANTREPRENORDOC – cod SMIS 123847)

http://www.antreprenordoc.ugal.ro

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați (în calitate de beneficiar), în parteneriat cu Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Universitatea „Ovidius” din Constanța, Institutul de Cercetări pentru Echipamente și Tehnologii în Construcții - ICECON S.A., Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi, Universitatea Maritimă din Constanța și Universitatea Politehnica din București, a implementat proiectul „EXCELENȚA ACADEMICĂ ȘI VALORI ANTREPRENORIALE - SISTEM DE BURSE PENTRU ASIGURAREA OPORTUNITĂȚILOR DE FORMARE ȘI DEZVOLTARE A COMPETENȚELOR ANTREPRENORIALE ALE DOCTORANZILOR ȘI POSTDOCTORANZILOR (ANTREPRENORDOC), codSMIS 123847, cofinanţat din Fondul Social European prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN, Axa prioritară 6 - Educație și competențe; Prioritatea de investiții – 10.iv. Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie; Obiectiv Specific: O.S.6.13. - Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. Obiectivul general al proiectului a vizat implementarea unor măsuri specifice prin care să crească numărul absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care, ca urmare a accesului la activitățile de învățare propuse, și-au găsit un loc de muncă în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI 2014-2020. ANTREPRENORDOC a urmărit, prin obiectivele și activitățile sale, construirea unui sistem de asigurare a feed-back-ului de la angajatori pe care l-a folosit la programarea și eficientizarea activității desfășurate de către membrii grupului țintă și la includerea în crearea programelor de pregătire științifică, de consiliere și orientare profesională, de formare pedagogică și antreprenorială ce au fost implementate în cadrul universităților partenere în proiect. Grupul-țintă este format din 67 studenți doctoranzi și 30 cercetători post-doctorat (organizați în trei serii). Rezultatele obținute au vizat îndeplinirea indicatorilor de realizare și a indicatorilor de rezultat imediat prevăzuți în Ghidul Solicitantului - Condiții specifice. Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat. Proiectul a fost implementat pe durata a 36 de luni, data începerii – 23.05.2019 / data finalizării – 24.05.2022, valoarea totală: 6.974.500 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR/FC/FSE/ILMT – 5.923.862,54 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național – 912.197,46 lei, valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului – 138.440 lei. Conferința de închidere a proiectului va avea loc în data de 20 MAI 2022, în Galați.

Manager proiect - Prof. univ. dr. ing. Eugen-Victor-Cristian RUSU

Contact: Prof. univ. dr. ing. Mihaela BUCIUMEANU, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Mihaela.Buciumeanu@ugal.ro

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu