Comunicat de presă 30.01.2023 Recomandat

Luni, 30 Ianuarie 2023 00:00
Publicat în Fonduri UE
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Comuna Tulucești, cu sediul în județul Galați, localitatea Tulucești, str. Primăriei nr. 12, telefon: 0236.345.007, tulucesti@yahoo.com, înregistrată sub nr. 19233 la Registrul autorităților publice, CIF 3553307, reprezentată legal prin Bratu Petrică Primar, anunță începerea implementării proiectului cu titlul ”Amenajare zona de recreere în sat Șivița, Comuna Tulucesti, Jud Galați”, cod MySmis 152766.

În data de 29.09.2022 a fost semnat Contractul de finanțare cu numărul 651 pentru proiectul: ”Amenajare zona de recreere în sat Șivița, Comuna Tulucesti, Jud Galați”, între Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale prin direcția Generala Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM, în calitate de Autoritate de Management și Comuna Tulucești.

Obiectivul general al proiectului este valorificarea potențialului pescăresc al zonei prin amenajarea în scop turistic și de agrement a unei zone de recreere pentru susținerea activităților de pescuit, promovarea patrimoniului cultural și de mediu atât de bogate cât și vechea tradiție a pescuitului în această zonă.

Valoarea totală a proiectului este de 1.356.904,18 lei din care AM acordă 90% din valoarea totala eligibilă în valoare de 739.213,16 lei, valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului este de 82.134,80 lei, iar cheltuielile neeligibile inclusiv TVA sunt în valoare de 535.556,22 lei.

Perioada de implementare a proiectului este până la data de 31.10.2023.

Proiect cofinanțat din Fondul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020

Munteanu Lăcrămioara Daniela – Manager de proiect

Tel: 0236.345.007, Fax: 0236.345.707

Web: www.primariatulucesti.ro

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu