18 IULIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND FINALIZAREA PROIECTULUI „DOTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA PECHEA, JUDEȚUL GALAȚI CU ECHIPAMENTE ELECTRONICE” 06.01.2022
COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND FINALIZAREA PROIECTULUI „DOTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA PECHEA, JUDEȚUL GALAȚI CU ECHIPAMENTE ELECTRONICE” 06.01.2022

COMUNA PECHEA, cu sediul în județul Galați, localitatea Pechea , str. Galați nr. 181, telefon 0236823507, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., înregistrată sub nr. 3126721 la Registrul autori-tăților publice, CIF 3126721, reprezentată legal prin Mâncilă Mihăiță Primar, anunță finali-zarea proiectului ”Dotarea unităților de învățământ din Comuna Pechea, Județul Galați cu echipamente electronice”, cod MySMIS 145239, cofinanțat din Fondul European de Dezvol-tare Regională în baza Contractului de finanțare nr. 270 din 28.07.2021, încheiat cu Autori-tatea pentru Digitalizare a României, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate.

Valoarea totală a proiectului este de 991.565,33 lei din care valoare nerambursabilă acor-dată din FEDR 842.830,53 lei.

Obiectivul principal al proiectului este asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare on-line prin dotarea acestora cu echipamentele mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare cu abonament la internet pe o perioada de 24 luni inclus, precum și a echipamentelor electronice necesare la nivelul unităților de învățământ preuniversitar pentru a desfășura în bune condiții activitățile didactice (în mediul on-line).

Rezultatele estimate constau în:

  1. 1. Realizarea de intervenții legate de Tehnologia Informației și Comunicațiilor prin dotarea elevilor înscriși la unitățile de învățământ preuniversitar din comună, definiți conform ghi-dului solicitantului, cu echipamente mobile de tipul tabletelor școlare precum și sprijinirea învățătorilor și a profesorilor prin achiziționarea altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line în anul școlar 2014-2020 .
  2. 2. Asigurarea transparenței prin promovarea și vizibilitatea proiectului.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Opera-țional Competitivitate 2014 – 2020 „Competitivi împreună”

Marin Mariana – Manager de proiect

Tel/Fax: 0236.823.507

Web: www.pecheagalati.ro


Articole înrudite