05 DECEMBRIE 2023 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Comunicat de presă
Comunicat de presă

CONFERINȚA DE ÎNCHIDERE A PROIECTULUI

Program pentru creșterea performanței și inovării în cercetarea doctorală și postdoctorală de excelență (PROINVENT – cod SMIS 153299)

https://proinvent.ugal.ro/

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați (în calitate de beneficiar) în parteneriat cu Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport, București, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L.Caragiale”, București, Universitatea „Ovidius” din Constanța, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara, Universitatea pentru Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” Iași și Universitatea Națională de Arte „George Enescu”, Iași a implementat proiectul „PROGRAM PENTRU CREȘTEREA PERFORMANȚEI ȘI INOVĂRII ÎN CERCETAREA DOCTORALĂ ȘI POSTDOCTORALĂ DE EXCELENȚĂ” (PROINVENT), cod SMIS 153299, cofinanţat din Fondul Social European prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN, Axa prioritară 6- Educație și competențe ; Prioritatea de investiții – 10.iv. Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie; Apel de proiecte POCU/993/6/13 „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat”. Obiectiv Specific: O.S.6.13.Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. Obiectivul general al proiectului a vizat creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. Grupul-țintă a fost format din 86 studenţi doctoranzi şi 29 cercetători post-doctorat (selectați în două etape). Rezultatele obținute au urmărit îndeplinirea indicatorilor de realizare și a indicatorilor de rezultat imediat prevăzuți în Ghidul Solicitantului - Condiții specifice. Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat.

Proiectul a fost implementat pe durata a 18 de luni, data începerii – 06.06.2022 / data finalizării – 05.12.2023, valoarea totală: 5.691.841,00 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR/FC/FSE/ILMT – 4.838.064,90 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național – 739.939,28 lei, valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului – 113.836,82 lei. Conferința de închidere a proiectului va avea loc în data de 17 noiembrie 2023, în Galați.

Manager proiect - Prof. univ.dr. ing.Eugen-Victor-Cristian RUSU

Contact: Prof. univ.dr. Nicoleta IFRIM, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Articole înrudite