24 IULIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Finalizare proiect ”Reabilitare imobil din str. Alexandru Ioan Cuza nr. 24  în vederea înființării unei creșe”
Finalizare proiect ”Reabilitare imobil din str. Alexandru Ioan Cuza nr. 24 în vederea înființării unei creșe”

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați anunță finalizarea proiectului cu titlul Reabilitare imobil din str. Alexandru Ioan Cuza nr. 24 în vederea înființării unei creșe, cod SMIS 134160, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC), Apel de proiecte nr. POR/2019/9/9.1/1/B/7 REGIUNI.

Obiectivul general al proiectului constă în reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate. Realizarea investiției prin intermediul DLRC va răspunde nevoilor comunităților urbane marginalizate de la nivelul municipiului Galați, respectiv nevoilor care țin de asigurarea accesului nediscriminatoriu la un învățământ de calitate.

Obiective specifice:

- reabilitarea și modernizarea imobilului din strada Alexandru Ioan Cuza nr. 24 în vederea înființării unei creșe.

Rezultate obținute: În cadrul proiectului au fost executate categorii de lucrări care au vizat următoarele: recompartimentarea spaţiilor în vederea asigurării spaţiilor necesare funcţionării în bune condiţii a creşei; lucrări de rezistenţa-consolidare, arhitectură, anvelopare termică; refacerea acoperişului tip terasă; reparaţii instalaţii sanitare, termice, electrice; lucrări pentru instalaţii de semnalizare, avertizare şi detecţie incendiu; lucrări pentru instalaţii de semnalizare, avertizare şi detecţie incendiu; instalaţii încălzire prin centrală termică; lucrări de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică; refacerea finisajelor interioare şi exterioare; instalaţii încălzire prin centrală termică; amenajare curte interioară; refacerea împrejmuirii; dotarea cu echipamente.

     Beneficiarii direcți ai proiectului sunt: 25 de copii.

Beneficiarii indirecţi sunt în primul rând familiile copiilor, dar şi comunitatea economică şi socială locală şi regională.

Impactul investiției la nivelul localității: reabilitarea imobilului din str. Cuza nr. 24 va avea un impact pozitiv asupra membrilor comunității prin inființare unei creșe de 25 de locuri.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 6.111.623,67 lei, din care valoarea sumei nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 1.599.992,98 lei. Perioada de implementare a proiectului a fost de la 01.06.2019 - 31.12.2023.

Date de contact: Manager proiect – ing. Violeta Pavlenco, Șef Serviciu Investiții în cadrul Primăriei municipiului Galați, tel. 0236307724, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..


Articole înrudite