22 MAI 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Finanţare de 25,70 milioane euro prin Regio pentru IMM-uri
Finanţare de 25,70 milioane euro prin Regio pentru IMM-uri

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, a lansat în data de 23 decembrie 2016 Ghidul specific Priorităţii de Investiţie 2.2 – „Sprijinirea creării şi extinderea capacităţilor avansate de producţie şi dezvoltarea serviciilor”, în cadrul Axei prioritare 2 – „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”.
Solicitanţii eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt societăţile constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care se încadrează în categoria IMM-urilor din mediul urban, sau a întreprinderilor.
Investiţiile eligibile pentru co-finanţare prin acest program includ: investiţii finanţabile prin ajutor de stat regional; construirea, extinderea spaţiilor de producţie/servicii; dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line.
Investiţii finanţabile prin ajutor de minimis: implementarea procesului de certificare/recertificare a produselor, serviciilor sau
diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calităţii, mediului sau sănătăţii; internaţionalizare (participarea, la nivel internaţional, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziţii, în calitate de expozant).
Proiectele propuse trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiţii în active corporale finanţabile prin ajutor de stat regional. Este opţională includerea, în proiect, a investiţiilor finanţabile prin ajutor de minimis şi/sau a investiţiilor finanţabile prin ajutor de stat regional în active necorporale.
Locul de implementare a proiectului va fi situat în mediul urban (inclusiv sate aparţinătoare de oraşe) pentru IMM-uri, în mediul rural pentru întreprinderile mijlocii. Nu sunt eligibile investiţiile localizate în teritoriul acoperit de ITI Delta Dunării.
Valoarea alocată Regiunii Sud-Est, respectiv judeţelor Brăila, Buzău, Vrancea, Constanţa şi Galaţi, pentru această prioritate de investiţii este de 25,70 milioane euro. În cadrul acestui apel, proiectele vor fi depuse exclusiv prin sistemul electronic MySMIS, în perioada 23.02.2017, ora 12:00 – 23.08.2017, ora 12:00.


Articole înrudite