Lansarea proiectului „Dezvoltarea bazei tehnico-materiale a Anarecad SRL” 13.12.2020 Recomandat

Duminică, 13 Decembrie 2020 00:00
Publicat în Fonduri UE
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Anarecad S.R.L., cu sediul în Municipiul Galaţi, Judeţul Galaţi şi punct de lucru în localitatea Isaccea, Judeţul Tulcea, anunţă demararea proiectului „Dezvoltarea bazei tehnico-materiale a Anarecad SRL”, cod SMIS 125774 a cărui contract de finanţare a fost semnat în data de 28.09.2020.

Proiectul a fost depus în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 2 „Imbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2 „Sprijinirea creării şi extinderea capacităţilor avansate de producţie şi dezvoltarea serviciilor” şi este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională şi din Bugetul de Stat.

Valoarea totală a proiectului este de 3.085.157,04 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 1.842.364,39 lei. Contribuţia proprie a beneficiarului se ridică la suma de 1.242.792,65 lei.

Obiectivul general al proiectului îl constituie extinderea capacităţii de prestare a serviciilor topografice a ANARECAD SRL prin creşterea volumului de prestare a serviciilor.

Ca obiective specifice, proiectul îşi propune:

  • 1. Creşterea competitivităţii şi consolidarea poziţiei pe piaţă a microîntreprinderii Anarecad SRL prin achiziţionarea de echipamente performante specifice noi, moderne;
  • 2. Dezvoltarea resurselor umane prin crearea de locuri de muncă;
  • 3. Creşterea calităţii serviciilor prin implementarea şi certificarea sistemului de management al calităţii.
  • Perioada de implementare a proiectului este de 32 de luni, respectiv de la data de 14.08.2018 pană la data de 31.03.2021.

    Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine la: Justinian Petru TRIF, Administrator ANARECAD S.R.L., telefon: 0746.190.035, e-mail: office_anarecad2016@yahoo.com, adresa: Municipiul Galaţi, Str. Romana Nr. 1, bloc D2A, ap. 8, județul Galaţi.

    Mai multe din această categorie:

    Lasă un comentariu