Proiect Black Sea Basin: „Local Development and Cross Border Cooperation in the Area of Agricultural Products and Traditional Food” Recomandat

Miercuri, 30 Septembrie 2020 00:00
Publicat în Fonduri UE
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Universitatea Dunărea de Jos din Galați este partener într-un proiect European, alături de International Hellenic University din Salonic - Grecia, Asociația pentru Dezvoltarea Turismului din Chișinău -Republica Moldova, Varna University of Management din Varna - Bulgaria și Odessa National Academy of Food Tecnologies din Odessa Ukraina. Proiectul este condus de Ministry of Interior (Sector Macedoina and Thrace) din Salonic – Grecia.

Durata de implementare a proiectului este de 24 luni (8.06.2020 – 7.06.2022)

Regiunile sunt profund influențate de dependența lor de agricultură și se confruntă cu mai multe provocări pentru dezvoltare. Produsele agricole și alimentare tradiționale au o importanță crucială pentru localnici.Zonele rurale pot oferi o diversitate de produse agricole tradiționale și regionale alimentare. Cererea de hrană de calitate este din ce în ce mai mare în zonele urbane.

În multe regiuni, există încă multe ferme care obțin produse tradiționale destinate consumului casnic sau pentru piețele limitate.

Obiectivul general al proiectului este de a sprijini dezvoltarea economică și socială durabilă în zonele rurale agricole în regiunea de intervenție prin inițiative integrate care încorporează aspecte economice, de mediu, sociale și culturale și pentru a spori cooperarea regională.În mod specific, proiectul va sprijini dezvoltarea și promovarea produselor alimentare tradiționale locale, contribuind în comunitatea rurală, incluziunea socială, culturală și biodiversitate, conservare prin implementarea de strategii pentru provocări comune și sprijinirea activităților locale. Proiectul își propune crearea unei baze de date cu 30-70 produse locale/tradiționale, respectiv a 25-50 producători, întreprinderi mici/mijlocii, fermieri și ONG-uri. Unul din obiectivele proiectului este organizarea unui târg internațional la Galați în anul 2021. Produsele vor fi promovate, vor fi incluse în sistemul informațional geografic (GIS) cu hartă satelitară, fiind astfel vizbile pe platformele de social media. Cinci producători vor putea participa la un târg internațional organizat la Salonic, iar 3-5 produse vor obține certificate recunoscute internațional.

Pentru informații suplimentare persoana de contact: Gabriela Iordăchescu, Responsabil Universitatea Dunărea de Jos Galați, e-mail: gabriela.iordachescu@ugal.ro

Proiect cofinanțat din Programul Operațional Comun Bazinului Mării Negre 2014-2020.

“Acest material a fost publicat cu asistența financiară a Uniunii Europene. Conținutul acestei publicații este responsabilitatea exclusivă a autorei Gabriela Iordăchescu și nu poate fi în niciun caz considerat a reflecta punctele de vedere ale Uniunii Europene.”

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu