Cum poţi stinge o obligaţie faţă de un partener contractual Recomandat

Joi, 08 Septembrie 2022 13:56
Publicat în National
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Contractul semnat între părţi creează drepturi şi obligaţii, producând efecte pe perioada stabilită. În general, obligaţiile contractuale pe care şi le asumă un partener contractual se sting prin executarea voluntară a acestora, şi anume prin remiterea unei sume de bani sau prin executarea prestaţiei care face obiectul obligaţiei. Însă, există şi modalităţi alternative de stingere a obligaţiilor. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii din România recomandă apelarea la un avocat specializat în drept civil pentru a vă îndruma în procesul de stingere a obligaţiilor în alte moduri decât prin executarea prestaţiei faţă de partenerul contractual.
În principiu, obligaţiile contractuale se sting prin plată atunci când prestaţia este executată de bunăvoie. Plata poate consta în remiterea unei sume de bani sau în executarea prestaţiei care face obiectul obligaţiei contractuale. Conform dispoziţiilor care privesc executarea obligaţiilor contractuale din Codul Civil, plata poate fi făcută de orice persoană, chiar dacă nu este un partener contractual în acel raport juridic.

Cum pot să sting obligaţia fără să o execut

Modalităţile alternative de stingere a obligaţiei sunt: compensaţia, confuziunea, remiterea de datorie şi imposibilitatea fortuită de executare.

Compensaţia

Compensaţia este o modalitate de stingere a 2 obligaţii reciproce şi de aceeaşi natură existente între partenerii contractuali, până la concurenţa valorii celei mai mici dintre ele. Stingerea obligaţiilor are loc în întregime dacă au valoare egală. Prin compensaţie se poate stinge orice fel de obligaţie contractuală care are ca obiect o sumă de bani sau o anumită cantitate de bunuri fungibile.
Conform Codului Civil, compensaţia nu poate avea loc atunci când creanţa rezultă dintr-un act făcut cu intenţia de a păgubi, obligaţia contractuală are ca obiect restituirea bunului dat în depozit sau cu titlu de comodat, sau are ca obiect un bun care nu poate fi urmărit/executat silit.

Confuziunea

Confuziunea este o altă modalitate alternativă de stingere a obligaţiei care se referă la situaţia în care calităţile de debitor şi creditor se întrunesc. În acelaşi raport contractual, trebuie să existe cel puţin doi parteneri contractuali. Un partener contractual nu poate fi şi creditor şi debitor al aceleiaşi obligaţii contractuale.
Un avocat specializat în drept civil vă poate îndruma în procedura de stingere a obligaţiilor contractuale.

Remiterea de datorie

Remiterea de datorie are loc atunci când creditorul îl eliberează în mod voluntar pe debitor de obligaţia contractuală. Această modalitate alternativă de stingere a obligaţiei poate fi totală sau parţială.

Imposibilitatea fortuită de executare

Imposibilitatea fortuită de executare este modalitatea alternativă de stingere a obligaţiei şi se referă la situaţia în care partenerul contractual este liberat atunci când obligaţia contractuală asumată nu mai poate fi executată din cauza unei forţe majore sau a unui caz fortuit produs înainte ca debitorul să fie pus în întârziere.
În concluzie, modalitatea principală de stingere a obligaţiei este plata, iar modalităţile alternative de stingere a obligaţiei sunt compensaţia, confuziunea, remiterea de datorie şi imposibilitatea fortuită de executare.
Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii din România recomandă apelarea la un avocat specializat în drept civil care vă poate sfătui cu privire la strategia de urmat în procesul de stingere a obligaţiilor contracuale. (sursa Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii din România)

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu